Skip to main content

Adopsjonsforum er på Facebook!

Pressemelding   •   jun 26, 2012 12:28 CEST

Nå er Adopsjonsforums "hovedkvarter" - sekretariatet - på Facebook. Vi ønsker å bruke siden som en kanal for informasjon både til medlemmer, medier og alle andre som er interessert i adopsjon!

På siden vil vi legge ut informasjon og nyheter om vårt arbeid, generelle adopsjonstema og aktiviteter i foreningen. Gjennom applikasjonene «Adopsjon», «Etter adopsjon» og Vårt bistandsarbeid» er det også mulig å finne informasjon om hvordan man adopterer, hvilken oppfølging Adopsjonsforum gir etter adopsjonen og foreningens bistandsarbeid. Adopsjonsforum ønsker i tillegg å bruke siden til kampanjer o.l. for å fremme ulike «kampsaker» på vegne av adoptivfamilier i Norge.

Kunnskap og nyheter
Vi ønsker at siden skal være en viktig kilde til kunnskap og nyheter, og inspirere til dialog og debatt. Adopsjonsforum har imidlertid ikke anledning til å kommentere spesifikke adopsjonssaker. Har noen spørsmål om dette, ber vi dere om å henvende dere direkte til saksbehandlerne i sekretariatet.

Vel møtt på Facebook!

Gå til siden her.

NB: Adopsjonsforum har også en rekke lokallag som også er på Facebook!

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar