Skip to main content

Adopterte er ikke "ukjente"

Pressemelding   •   jun 17, 2016 15:30 CEST

Christina Violeta Thrane Storsve er adoptert fra Guatemala og tidligere nestleder i Adopsjonsforum. Hun holdt denne appellen utenfor Stortinget 17. juni. Foto: Unni Hjellnes

Jeg ER Christina Violeta Thrane Storsve. Jeg vet hvem jeg er, og hvor jeg kommer fra. Men hjertet bristet likevel da jeg av mannen i Folkeregisteret fikk vite at fødestedet mitt er ukjent. Jeg er ikke alene om det, som vi jo ser her i dag

Jeg er en av de cirka 20 000 i Norge som er adoptert fra utlandet. Vi kommer fra over 35 ulike land og er kommet til Norge siden 1950-tallet og fram til i dag. Vi er født i et annet land, men vi er norske! Vi blir automatisk norske statsborgere så snart adopsjonen er formelt gjennomført og rettskraftig.

Å adoptere er en krevende prosess. Foreldrene våre går gjennom en stor papirmølle som resulterer i hauger og lass av dokumentasjon. Vi er ikke ukjente. De fleste kan gjennom adopsjonspapirene – inkludert rettskraftige dommer, fødselsattester eller pass fra opprinnelseslandet - dokumentere hvor vi er født. Mange har fått pass flere ganger i Norge med riktig fødested ført opp.

Med et pennestrøk fjernet norske myndigheter denne registreringen for mange av oss i mars. Mange fikk plutselig «ukjent fødested» i nye pass. Å ta bort fødestedet i passet er ikke bare en praktisk detalj i et reisedokument. Det er å ta bort deler av den identiteten vår for oss som er adoptert fra utlandet. Mange av oss har ikke så mye med oss fra opprinnelseslandet, men de fleste av oss vet godt hvor vi er født. Vi vet hvilke utenlandske myndigheter som ga oss dokumenter som viser dette.

Folkeregisteret får dokumentasjon om adopsjonen når den skal registreres. Har de ikke gjort jobben sin de siste 50 år? Hvorfor måtte vi adopterte nå sjekke hva som står om oss i Folkeregisteret og eventuelt dokumentere på nytt hvor vi er født? Hadde byråkratiet gjort jobben sin kunne dette vært unngått. De har godtatt tidligere dokumenter om oss. Vi skal ikke gjøre jobben med å rette feilene!

Heldigvis så vi i går ettermiddag at Folkeregisteret og Politidirektoratet nå vil rette opp feilen de har gjort. Alle opplysninger om fødested om adopterte som er lagret hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal nå føres inn i Folkeregisteret – kanskje over 50 år bakover i tid!?

Men vi er ikke alene. Alle som har fått norsk statsborgerskap har også dokumenter i det norske byråkratiet. Vi må kunne forvente at Utlendingsdirektoratet (UDI) nå gjør den samme jobben med sine arkiver og gir alle opplysninger som trengs til Folkeregisteret slik at de fleste får dokumentert fødested.

Å ha «ukjent» fødested i passet kan skape problemer. Folk kan risikere ikke å få visum og innreise i noen land. Vi risikerer å bli stoppet i passkøen på mange flyplasser. Mange skal på jobbreiser eller ferie snart, og kan få planene ødelagt. Det haster med å rette opp dette. Alle som har fått pass med feil data om fødested bør få nye pass gratis så raskt det lar seg ordne.

Noe av det mest alvorlige i denne saken er at norske myndigheter har påstått at dokumentasjon fra 31 land ikke er til å stole på. På hvilket grunnlag er disse 31 landene plukket ut? Det kan finnes feil i noen dokumenter, og noen kan være mangelfulle. Men her stemples alle dokumenter fra alle myndigheter i en rekke land som upålitelige. Dette er en skandale! Hvordan reagerer myndighetene i India, Filippinene eller Etiopia på at norske myndigheter ikke stoler på noen papirer fra deres land? Har Utenriksdepartementet visst om at enkelte norske etater har etablert en slik praksis?

Vi ber om at Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Skattedirektoratet (Folkeregisteret), Politidirektoratet, UDI og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nå rydder opp i det rotet som er laget. Vi skal ikke lide for byråkratisk udugelighet!

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy