Skip to main content

Norsk kunstig intelligens på agendaen i Brussel

Pressemelding   •   nov 06, 2018 15:34 CET

Fra venstre: Jean-Charles de Cordes Head of Brussels Office Anzyz, Professor Ole-Christoffer Granmo CTO, Styreformann Per Morten Hoff, EU-Kommissær Andrus Ansip, Adm Dir Svein Olaf Olsen og Torbjørn Frøysnes Special Adviser

Det norske teknologiselskapet ANZYZ TECHNOLOGIES har i dag hatt foretrede i Brussel for EU-Kommissær Andrus Ansip, som har ansvaret for EUs Digitale Strategi.

Kontakten mellom ANZYZ og EU-Kommisjonen har pågått siden april 2018, da EU-Kommisjonen fremla EUs Digitale Strategidokument. Et sentralt punkt i strategien er fremme av kunstig intelligens (AI), som sees som særlig viktig for å styrke Europas konkurransekraft i forhold til utfordringene fra USA og Kina. ANZYZ har utviklet en selvlærende AI-teknologi som kan få anvendelse på sentrale områder av EU-strategien.

EU-Kommisjonen har trukket inn ANZYZ i sine rådgivningsutvalg og som deltaker i sin møtevirksomhet. Etter invitasjon fra EU-Kommissæren ble det på møtet i dag gitt orienteringer om anvendelsen av ANZYZ’ teknologi innenfor virksomhetsområder som helse, sikkerhet og på justisområdet.

Fra ANZYZ’ side deltok Styreformann Per Morten Hoff, Adm Dir Svein Olaf Olsen og Professor Ole-Christoffer Granmo, som er CTO og ansvarlig for utviklingen av den selvlærende algoritmen.

  • Det er meget gledelig at et norsk teknologiselskap trekkes inn i en sentral samarbeidsprosess med EU-Kommisjonen når det gjelder utvikling av kunstig intelligens, uttaler Styreformann Per Morten Hoff etter møtet med EU-kommissæren.
  • Norge har som foreløpig det eneste ikke EU-land inngått en avtale med EU om samarbeid om utvikling av kunstig intelligens. Vi håper at norske myndigheter vil følge opp dette, og sikre at selvlærende kunstig intelligens kan benyttes i konkrete arbeidsoppgaver og oppdrag, slik at Norge kan dra praktisk nytte av disse konkurransefortrinn i utviklingen av nye digitale løsninger. Dette vil være både av stor samfunnsnytte og stor betydning for vår økonomi, sier Hoff.

Ytterligere informasjon:

Presse kontakt i Anzyz:
Ingeborg Frøysnes, COO 
ingeborg@anzyz.com / +47 480 67 792

Non-profitt Inkubatoren Aleap er Norges største innovasjons og oppstarts miljø for gründere innen helse.Vårt mål er å forandre verden gjennom innovasjon, ved å utvikle et økosystem for oppstartsbedrifter innen helse, som gir ambisiøse entreprenører muligheten til å skape nye produkter og selskaper, bedre og raskere.

Vi gjør dette ved å tilby et bredt utvalg med viktig kunnskap og ekspertise, fleksibel infrastruktur og et internasjonalt forretningsnettverk. Vi mener at entreprenørskap og suksessfulle oppstartsselskap vil ha fordeler av å samarbeide i et tverrfaglig miljø hvor det å dele kunnskap er fundamentalt.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.