Skip to main content

Kulturgaten Brenneriveien på Grünerløkka

Nyhet   •   okt 16, 2012 11:59 CEST

Arbeidet med å forsterke og utvikle Brenneriveien som den mest urbane og kreative kulturarena på Grünerløkka i Oslo er i gang. Arbeidet bygger opp under Oslo kommunes mål “storbyprosjektet” om hvordan utvikle konkurransedyktige regioner der kulturnæring er et av fem satsningsområder.

I denne forbindelse er det ønskelig å tilrettelegge for en mer aktiv bruk av Brenneriveien som synliggjør de kreative kunstneriske aktiviteter vi ønsker å utvikle utendørs i gateløpet. Vi har et mål om å forsterke samt tilrettelegge gata blant annet som et galleri for kunst i offentlige rom. Et sted der unge uetablerte, men også de godt etablerte kunstnere kan stille ut sine kunstverk. Vi ønsker også å avholde separatutstillinger og etter hvert kunstfestivaler og kulturmarked. For å nå disse mål må Brenneriveien tilrettelegges som en form for shared space/bymiljøgate der folk og biler blir mer likeverdige. Prosjektet er å anse som et viktig delprosjekt i den kreative akse som er under utvikling langs Akerselva og en videreføring, formalisering og forbedring av de aktiviteter som har utviklet seg i Brenneriveien frem til i dag.

Foreningen Kulturmarked Brenneriveien er etablert og arbeider nært med gårdeiere og bruker i gata med mål om at disse stiller sine fasader og private fortaus arealer til disposisjon/bidrar til aktivitet. Prosjektet vil kreve en “djerv” holdning da det ikke vil være mulig å gi en detaljert beskrivelse av hvordan et slikt prosjekt vil utvikle seg. Det ligger i kunstens natur og i Brenneriveiens “ånd” at kreativitet og kunst krever handlingsrom. Det vil også kreve god samhandling mellom "børs" og "katedral" og derfor gårdeiere med visjoner langt ut over ordinær eiendomsforvaltning. Som gårdeier i Brenneriveien har Anthon B Nilsen Eiendom tatt en aktiv og ledende rolle i arbeidet med å foredle og bevare Brenneriveiens særpreg

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy