Skip to main content

Utvidelse av Norges mest gjennomarbeidede pendlerhybler konsept i Oslo-regionen

Pressemelding   •   sep 08, 2014 09:39 CEST

Midt mellom Oslo S og Gardermoen, i et av Stor-Oslos mest spennende utviklingsområder finner vi Lahaugmoen, med sine 288 mål i Skedsmo Kommune.

«Næringsparken»

Anthon B Nilsen Eiendom AS ervervet eiendommen (Lahaugmoen) med tilhørende bygningsmasse, av Skifte eiendom i 2005. Eiendommen har siden vært utleid til aktører som Defa Lighting, Infratek, Ringnes og Oslo Brann- og Redningsetaten m. fl. for kontor, lager og kursfasiliteter.

Den største omsetningen har imidlertid Anthon B Nilsen Eiendom AS hatt ved utleie av de tidligere befals- og mannskapsforlegningene, der de ansatte og vernepliktige i militærleiren bodde. De totalt ca. 240 hyblene har fra første dag vært fullt utleid til betydelige aktører som Skanska, Unibuss, AF Gruppen og 4SERVICE. I Oslo er det stor underdekning på fastboende arbeidskraft innenfor spesielt yrkesgruppene helse, bygg- og anlegg, transport og luftfart. Disse aktørene har derfor behov for å hente arbeidskraften sin utenfor Oslo, noe som igjen gir et stort behov for pendlerhybler. Den «eksterne» arbeidskraften har ulike behov og arbeiderne er typisk ukependlere, vikarer, midlertidig arbeidskraft o.l.

Behovet og etterspørselen etter de såkalte «pendlerhyblene» viste seg å være så store at Anthon B Nilsen Eiendom AS sammen med Skedsmo Kommune innregulerte 15.000 m2 til dette formålet i den totale reguleringsplanen sammen kombinasjonsbygg. Potensialet i de 15.000 m2 tilsier at det kan bygges inntil 800 nye pendlerhybler på Lahaugmoen.

«Lurvete og uverdige boforhold»

Det har i alle år vært et stort behov for pendlerhybler i Oslo området. Dette behovet har vært løst på ulike måter, hvor enkelte løsninger kan sies å ha vært lite verdige ut fra kravet til bostandard. De ulike bransjene har innlosjert ansatte i alt fra telt, campingvogner, midlertidige brakkerigger, leiligheter og hoteller. Med andre ord et stort sprik mellom dårligst og best. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har vært privilegert med å kunne sette opp boligbrakker på byggeplassene rundt omkring. Disse har hatt en tendens til å bli i dårlig forfatning etter å ha blitt flyttet rundt, men det finnes også tallrike eksempler over midlertidige boligbrakker som har blitt stående i flere tiår. Kommunene i Oslo-området har ikke likt denne utviklingen og har derfor gått hardt til verks og bedt de ulike aktørene om å fjerne riggene sine på kort varsel. Godkjenning for å sette boligriggene opp et annet sted har vist seg å være mer og mer vanskelig, da kommunen ikke lenger ønsker å ha det visuelle synet eller den dårlige bokvalitet disse representerer. Dette er i ferd med å bli en stor utfordring for flere aktører og disse utfordringene kan se ut til å bli økende i årene fremover. Det er derfor et stort behov for et permanent tilbud med kvaliteter utover hva bransjene opprinnelig har hatt tilgang til.

«Gjennomarbeidet konsept med et bredt tilbud og stor fleksibilitet»

De siste 2 årene har Anthon B Nilsen Eiendom AS jobbet med å skaffe seg tilstrekkelig erfaring innenfor dette segmentet, både i form av egen utleie men også i dialog med brukerne og deres behov. De tydeligste tilbakemeldingene er at bedriftene ønsker å samle pendlerne sine på samme sted og at de skal få et ordentlig sted å bo fremfor de tradisjonelle brakkeriggene som spesielt bygg- og anleggsbransjen er kjent med på byggeplassene.

For å kunne tilby et fullskala konsept med løsninger og fasiliteter som tilfredsstiller kravene til både sykepleiere, flyvertinner og bygg- og anleggsarbeidere, er man helt avhengig av en profesjonell administrasjon. Det ble derfor tidlig i fasen inngått et strategisk samarbeid med servicebedriften 4SERVICE. 4SERVICE har god erfaring fra drift av landanlegg og kantiner både offshore og onshore i Norge. Samarbeidet med 4SERVICE åpner opp mulighetene for et bredt tilbud og stor fleksibilitet med bla. servering av alle døgnets måltider, rengjøring, senge-/håndkle skift, nøkkeladministrering, utleie av ledig kapasitet, leie av tilleggs behov m.m.

 «Byggearbeidene er godt i gang»

Bygging av de 3 første nye pendlerbyggene og kantinen er allerede godt i gang og vil stå ferdig i løpet av 4 kvartal i år. Totalt 135 permanente hybler vil med dette oppføres i løpet av året, og de resterende hyblene reguleringen åpner for forventes å oppføres så fort Anthon B Nilsen Eiendom AS har signert leiekontrakter med interessenter. Hvert nybygg inneholder 45 hybler, hvorav 6 stk. tilfredsstiller kravet til universell utforming. I tillegg inneholder hvert bygg 2 stk. flotte sosiale fellesrom og 2 stk. vaskerom.

Den tidligere befalsmessen fra forsvarets tid oppgraderes til å bli en moderne kantine med et av Skedsmos flotteste storkjøkken. Her skal det serveres alle døgnets måltider i tillegg til at bygget gir muligheter for en eventuell utvidelse med sosialt samlingssted for bla. Fotballkamp, pub, biljard, PlayStation, kortspill o.l.
Anthon B Nilsen Eiendom AS ønsker å fremstå som et annerledes eiendomsselskap, et selskap som mer enn tilfredsstiller forventninger. Selskapets mål er å være et fullverdig eiendomsselskap for utvikling, forvaltning og drift av egne og andres eiendommer.


Vår visjon er å være annerledes og bedre enn forventet. Visjonen skal være vår ledestjerne i alt vi gjør. Våre verdier består blant annet av å arbeide med høy moral, være gledesspredere, direkte, dristige, omtenksomme og hjelpe hverandre til å nå våre verdier. Vår kultur innebærer at våre verdier og vår visjon skal dyrkes og pleies. Dessuten skal samhandling i organisasjonen være bærebjelken i vår kultur. Samhandling skal gjøre oss til vinnere og en foretrukken partner.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy