Skip to main content

Kontordrift og Koronavirus

Pressemelding   •   mar 11, 2020 12:41 CET

Ett tiltak kan være å la de ansatte jobbe hjemmefra. Foto: iStock

Arkitektbedriftene er forberedt på å yte ekstra støtte og råd til våre medlemmer i tiden fremover, både hva gjelder den konkrete kontordriften, og forhold som kan oppstå i markedet. Våre ansatte jobber alle hjemmefra, men driften går som normalt.

Arkitektbedriftene har sammen med de øvrige bransjeforeningene i bygge- og anleggsnæringen sendt en sterk oppfordring til statsministeren og kommunene om å bidra til å holde hjulene i gang.

Konsekvensene av stopp i mange prosjekter er dramatisk og blir fort svært kostbare for alle parter. De prosjekterende har god arbeidskapasitet og det er ingen grunn til å stanse arbeidene. Vi trenger alle at det er så mange arbeidsoppgaver som mulig i hele næringens verdikjede.

Flere medlemmer melder allerede om full stopp i prosjekter hvor det er fullt mulig å fortsette produksjonen. Der det ikke er fysisk umulig å drive prosjektet er det helt avgjørende å holde arbeidet i gang. Tapene blir fort store for så vel byggherre som de ulike leverandørleddene i byggeprosjektene.

Det er viktig at medlemmene våre er forberedt. Man bør synliggjøre overfor oppdragsgivere at man tar dette på alvor. Koronaviruset er ikke lenger noe uforutsett eller force majeure, og det er noe du må ta med i beregningen spesielt hvis du nå inngår nye kontrakter.

Arkitektbedriftene anbefaler alle medlemmer å gjøre en grundig risikovurdering av driften og sikkerheten til de ansatte. Å gjøre avtaler med de ansatte om å jobbe hjemmefra og holde hjulene i gang. Å kontakte oppdragsgivere og gi beskjed om arbeidskapasitet og at det er viktig for økonomi og kvalitet å ikke stoppe opp. Å huske at dersom det går så langt at dere må permittere, så er det nå to dagers varslingsplikt.

Det er også viktig å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende rådene fra norske helsemyndigheter:

Folkehelseinstituttet >>

Helsenorge.no >>

Utenriksdepartementets reiseinformasjon >>

Regjeringen har også innført økonomiske tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av viruset.
Les mer om disse her >>

Svar på ofte stilte spørsmål

Kan vi som arbeidsgiver pålegge de ansatte hjemmekontor?

Dersom dere har ansatte som må i karantene, eller som er usikre på om de kan være smittebærere eller lignende, så kan arbeidsgiver gjennom styringsretten pålegge arbeidstaker hjemmekontor. Dersom den ansatte er hjemme pga. sykdom, og så blir frisk til å jobbe igjen, så kan arbeidsgiver også pålegge hjemmekontor ut karantenetiden slik at man er sikre på at arbeidstakeren ikke bringer smitte til arbeidsplassen.

Arkitektbedriftene anbefaler derfor alle å ta en sjekk på at alle ansatte har mulighet for å ta hjemmekontor, eventuelt hvordan det skal løses dersom de ansatte arbeider på stasjonære PCer på kontoret. Et alternativ kan da være å sende utstyr hjem til den ansatte.

FHI - Råd til arbeidsplasser >>

Hvem må dekke utgiftene ved fravær?

Dersom den ansatte har fått sykemelding, så gjelder de vanlige reglene for sykelønn og arbeidsgiverperiode. *Dersom den ansatte må være hjemme fordi de har barn i en barnehage som blir stengt, så har Regjeringen besluttet at Folketrygdlovens bestemmelse om omsorgspenger der foreldre må være hjemme som følge av barnepassers sykdom skal tolkes inn til også å gjelde denne situasjonen. De ansatte som må være hjemme med barn mens skoler og barnehager er stengt vil derfor ha krav på omsorgspenger. I en slik situasjon vil vi uansett anbefale arbeidsgiver å legge til rette for og oppfordre til hjemmekontor. Enn så lenge har det ikke kommet noen endringer i regelverket for antall dager foreldre får omsorgspenger, og det arbeidstakeren tar nå vil derfor gå av den årlige kvoten på ti dager. Det vil derfor lønne seg å gjennomføre hjemmekontor for de arbeidstakerne som har denne muligheten. Ved hjemmekontor vil arbeidsgiver dekke lønn som normalt, forutsatt naturligvis at arbeidstaker faktisk får jobbet.

NAV om sykemelding i forbindelse med koronaviruset >>

Vi sitter i åpent landskap, hva bør vi gjøre?

Som utgangspunkt må vi her vise til FHI og myndighetenes anbefalinger. Husk muligheten for å ringe publikumstelefonen til FHI på tlf 815 55 015. Vi vil likevel anbefale alle kontorer å legge til rette for god hygiene og gjøre de hygienetiltak dere ser er mulig. Oppfordre de ansatte til hyppig håndvask og god hosteskikk, ha godt med papir og såpe tilgjengelig, og vær ekstra påpasselige rundt lunsj. Kanskje kan det være et tiltak å gå vekk fra felles lunsj for en periode dersom det er mange som benytter seg av den, og man vurderer smitterisikoen som ekstra stor der.

Vi har arbeidstakere som har bestilt ferie, kan vi nekte dem å dra?

I utgangspunktet kan arbeidstakere alltid gjøre som de vil med sin fritid, og dere kan ikke pålegge dem å holde seg hjemme. Likevel, dersom den planlagte ferieturen går til et sted som er i risikosonen, så kan det være en mulighet til å nekte arbeidstaker å reise. Arbeidsgiver må da være forberedt på å dekke det eventuelle økonomiske tapet arbeidstakerne har ved å ikke få dratt på ferie. Dette kan fort bli dyrt når det er snakk om en familieferie i påsken, så et bedre alternativ er nok heller å pålegge den ansatte hjemmekontor i etterkant av ferien. Her kan det også hende at myndighetene kommer inn med et reiseforbud, eller at flyselskapene innstiller flyene, så muligens løser dette seg selv.

Koronavirus - hva dekker Tryg? >>

Vi forhandler/skal signere en avtale nå, er det noe ekstra vi bør ha i bakhodet hva gjelder en slik sykdoms potensielle effekter i markedet?

For kontrakter inngått før koronaviruset ble oppdaget så vil Force Majeure-bestemmelser kunne gi rett på fristforlengelser dersom et kontor ikke klarer å overholde sine frister som en direkte konsekvens av Korona og dens følger. Byggherren må i så fall umiddelbart varsles «uten ugrunnet opphold», jf. NS 8401 pkt. 11.1.5.

Ved avtaler som er inngått etter at faren ved Korona ble kjent, så vil det ikke lenger kunne gjøres gjeldende et Force Majeure-unntak, jf. blant annet NS 8401 pkt. 11.1.2 som sier at den prosjekterende ikke har rett på fristforlengelse for forhold utenfor den prosjekterendes kontroll «i den grad han burde ha tatt hindringen i betraktning på kontraktstidspunktet».

Her må man som kontor eventuelt vurdere om det skal legges inn et tillegg i kontraktene for situasjonen at det oppstår en hindring som følge av Korona. Det kan eksempelvis være en setning om at forsinkelse som har sin årsak i Korona-fravær eller lignende skal behandles som Force Majeure. Merk at dere da sannsynligvis også vil måtte gå med på at det gjelder andre veien også, altså dersom byggherren hindres i oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.

Medlemmer i Arkitektbedriftene står også fritt til å ringe vår juridiske avdeling for hjelp og rådgivning.

På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.