Skip to main content

50 % AV EUROPAS KVINNER BEVEGER SEG FOR Å OPPNÅ BEDRE PSYKISK HELSE

Pressemelding   •   mar 06, 2020 17:00 CET

  • Forskning gjennomført på oppdrag fra ASICS, viser at over halvparten av europeiske kvinner beveger seg for å styrke sin psykiske helse
  • Det er en trend i hele Europa, hvor kvinner er i ferd med å oppdage fordelene ved utendørstrening
  • På den internasjonale kvinnedagen setter ASICS søkelyset på grunnene til hvorfor kvinner beveger seg

– Ifølge ny forskning bestilt på vegne av ASICS i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen, bruker over halvparten av kvinnene i Europa bevegelse[1] for å styrke sin psykiske helse.

Den uavhengige forskningsundersøkelsen, som ble gjennomført i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania, viste at 58 % av kvinner bruker bevegelse for å styrke sin psykiske helse – det er over dobbelt så mange som dem som bruker bevegelse for å oppnå personlige mål (26 %) – noe som peker mot viktigheten av bevegelse som en holistisk aktivitet, ikke en konkurranseaktivitet.

Når det gjelder hva som er de største hindringene for bevegelse, kom tid (35 %) på førsteplass, mens kroppsbilde (22 %) og det å være overarbeidet (20 %) var de to nest viktigste hindringene. Det interessante er at 40 % av europeiske kvinner oppga at de i løpet av de siste 12 månedene har brukt bevegelse som middel mot arbeidsrelatert stress (mer enn for andre former for stress i livet sitt).

Forskningsundersøkelsen indikerer at inspirasjonskilden til å bevege seg, befinner seg i kvinnenes nære omgivelser – over en tredjedel av kvinnene (39 %) oppgir at de ble inspirert av enten venner eller familien.

Over hele Europa er det dessuten en trend at kvinner har oppdaget fordelen ved å trene utendørs. En tredjedel av de spurte (32 %) sier at de bruker bevegelse for å være i naturen, mens en fjerdedel (26 %) oppgir at kontorarbeid eller arbeid i et stillesittende miljø har gjort dem mer oppmerksomme på viktigheten av å bevege seg.

ASICS, som er et akronym for det latinske uttrykket "Anima Sana In Corpore Sano", altså "Et sunt sinn i et sunt legeme", tror på bevegelsens holistiske kraft og den psykiske gevinsten som ligger i det å bevege seg. For å markere den internasjonale kvinnedagen og hylle denne filosofien setter det japanske selskapet søkelyset på ti kvinnelige løpere og deres historier om hvordan løpingen har gagnet dem personlig, og hva kvinnedagen betyr for dem.

Linda van Aken, Vice President Running ASICS, kommenterer: "Vi i ASICS tror fullt og fast på bevegelsens kraft og den positive effekten bevegelse har for alle mennesker. Denne kampanjen har som formål å belyse alle slags kvinner og grunnene de har for å bevege på seg – uavhengig av fysisk form eller størrelse. Vi ønsker å rive ned barrierer og legge til rette for at alle kvinner skal kunne bevege seg, fritt for sjenanse og press, og vi vil med dette vise at de har vår fulle støtte – spesielt på den internasjonale kvinnedagen."

Becca Burns, britisk ASICS FrontRunner, sier følgende om hvorfor hun beveger seg: "Jeg har vært alt fra størrelse 50 til størrelse 34, men det var først da jeg begynte å løpe at jeg begynte å føle meg vel i min egen kropp. Jeg vurderer ikke kroppen min ut fra hvordan den ser ut, men ut fra hva den har klart."

Når det gjelder hva kvinnedagen betyr for Becca, sier hun følgende: "Det er en anledning for kvinner å feire kvinner – en dag hvor vi står sammen og feirer hvor flotte vi faktisk er. Iblant tenker jeg at vi altfor sjelden tar oss tid til å sette pris på hverandre. Kvinnedagen er en dag hvor vi kan kreve forandring og likestilling og sette fokus på hvor vi skal gå videre."

ASICS kommer til å publisere en serie bilder og sitater fra et utvalg kvinnelige løpere fra hele Europa, som alle handler om hvorfor de beveger seg og hva de mener om den internasjonale kvinnedagen.

Du finner dem på ASICS' Instagram-side: https://www.instagram.com/asicseurope/

---------------------------------------------------------------

For redaktører:

Totalt deltok 3004 kvinner i alderen 18–55+ år. Feltarbeidet ble gjennomført i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia og Spania mellom 21. januar og 5. februar 2020. Undersøkelsen ble gjennomført på nettet. Tallene er vektet og er representative for alle europeiske voksne (fra 18 år og oppover).

[1] I undersøkelsen ble bevegelse definert som det å bevisst gjøre en innsats for å være fysisk aktiv og bevege seg.

About ASICS
Anima Sana In Corpore Sano: A Sound Mind in a Sound Body.  More than sixty years ago, in 1949, Kihachiro Onitsuka founded the forerunner of ASICS, Onitsuka Ltd, introducing its first pair of shoes.  Since then, a lot has changed, except ASICS commitment to offer the finest and most innovative sportswear products.  Today, ASICS is represented on every continent.  In constant dialogue with professional and amateur athletes, ASICS translates technology into sophisticated and functional products for a large number of sports. www.asics.com

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.