Skip to main content

Petter Smebye med mer ansvar i RAC

Pressemelding   •   feb 20, 2014 13:30 CET

Petter Smebye, som siden november 2013 har vært daglig leder i RAC Tyres AS, overtar også ansvaret som daglig leder i bilglasskjeden Steinspruten Bilglass AS etter at Hans Petter Lundteppen fratrådte sin stilling i januar. Smebye leder med dette all virksomhet i RAC Group i Norge som ikke er knyttet til bilutleiekjedene Avis og Budget.

Steinsprutenkjeden teller i dag 14 avdelinger, men har en ekspansiv strategi. RAC Tyres, som inkluderer dekk- og felgkjedene Dekk1 og DekkPartner, teller i dag 95 dekksentere over hele landet og har en markedsandel på rundt 20 % i det norske markedet. Smebyes viktigste oppgave vil være å videreføre eiernes strategi for ekspansjon og vekst av et nasjonalt nettverk av både dekk- og bilglassavdelinger. Dette både gjennom RAC-eide enheter, nye franchiseavdelinger og gjennom samlokalisering av bilglassavdelinger, dekksentre og bilutleieavdelinger.

—  En viktig del av strategien til RAC Group er å utnytte de store synergiene som finnes mellom våre ulike forretningsområder, både på kunde og leverandørsiden. En bedre utnyttelse av dette vil gi store fordeler for kundene, i tillegg til store driftsfordeler for oss. Smebye, sammen med ledelsen i dekkselskapene og bilglasselskapet, vil være sentral i dette arbeidet for RAC Group, sier konsernsjef Dag André Johansen.

Solid og relevant bilfaglig bakgrunn

Petter Smebye har en imponerende og relevant karriere, blant annet som direktør for Møller Detalj i MøllerGruppen, administrerende direktør i Møller Service, administrerende direktør i GM Norge samt administrerende direktør i DekkPartner. Særlig vil hans kompetanse og erfaring innen bilbransjen, dekkbransjen, samt kjededrift være viktig når RAC Group nå vokser.

—  RACs strategi og planer er unektelig svært spennende, og jeg er veldig fornøyd med å lede utviklingen i den spennende tiden som kommer. Det ligger noen enorme muligheter i markedene vi opererer i, og vekstpotensialet er stort, sier daglig leder i Steinspruten Bilglass Petter Smebye.

Om RAC Group

RAC Group AS eier RAC Tyres hvor dekkjedene Dekk1 og DekkPartner inngår samt bilglasskjeden Steinspruten Bilglass. I tillegg eier RAC Group rettighetene til driften av Avis og Budget i Skandinavia og Island. RAC Group AS eies med 51 % av Pett kjede- og servicekontor AS og 49 % av Dag André Johansen AS. RAC Group AS sin strategi er en langsiktig utvikling av bilutleiekonseptet under Avis og Budget merkevaren i de fire Nordiske land. I Norge har RAC Group, gjennom oppkjøp i dekkbransjen og bilglass bransjen, lagt til rette for samlokalisering og integrasjon med dekkselskapene Dekk1 og Dekkpartner samt bilglass kjeden Steinspruten Bilglass.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Dag André Johansen, konsernsjef RAC Group AS

Tlf. 905 90000 eller e-post: dag.andre.gimle.johansen@racscandinavia.com 

Petter Smebye, daglig leder RAC Tyres AS/Dekk1 AS og Steinspruten Bilglass AS

Tlf. 907 53871 eller e-post: petter.smebye@dekk1.no

Om Avis
Avis Bilutleie drives i Norge, Sverige og Danmark gjennom selskapet RAC Holding AS. Totalt har
virksomheten en flåte på ca. 15 000 biler, der ca. 8 000 biler er fordelt på egeneide utleiekontorer, og
ca. 7.000 biler leies ut gjennom et veletablert og regions dekkende nettverk av franchisekontorer.
Totalt står utleienettverket av 400 utleiekontorer i Skandinavia med en samlet leieomsetning på NOK
1,4 milliarder.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar