This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Hvor lenge skulle vi klart å holde på ungdommen med statens tilbud på avtalen? Foto: Lars-Andreas Irgens / BFO

Pressemelding -

Statens tilbud hadde rasert Forsvaret

I dag brøt YS og de andre organisasjonene forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense. Statens tilbud hadde rasert Forsvaret og vi hadde fått opplevd tidenes personellflukt.

- Hadde vi sagt ja til dette tilbudet, hadde vi også vært med på å rasere Forsvaret. En gedigen personellflukt hadde blitt resultatet. Sier Leder BFO Jens B. Jahren.

De på kort sikt, 10 år igjen, er sikret på tidligere avtaler. De langsiktige virkningene for de med 60 års aldersgrense er meget usikker og gir en dårlig pensjon slik det nå ligger. Det blir nå enda viktigere å få på plass pensjon på variable tillegg.

​Les mer på våre nettsider.

Emner

Tags


BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Ca 10.400 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat. BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer. BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter.

Pressekontakt