Skip to main content

16 millioner til innovasjonsprosjekt for økt bærekraft

Pressemelding   •   des 06, 2016 15:17 CET

Hanne Jorun Sixten, Seniorforsker, BioMar Norway

BioMar har sammen med industripartnere Aker Biomarine, Pelagia, Norsildmel og forskningspartnere Nofima, Universitetet i Bergen (UiB) og UCLA fått tilslag på Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) med en totalramme på 16 MNOK fordelt på 4 år.

Tittel: “Unlocking the nutritional and technical Quality potential of MARine by-products in sustainable salmonid feeds (QMAR)”.

I QMAR adresseres to store utfordringer for bærekraftig vekst i akvakulturnæringen;

  • Miljøvennlig ansvarlig vekst og effektiv utnyttelse av lite utnyttede marine råstoff
  • Formulering av fremtidens fôr som understøtter høy fiskeytelse og helse, med behov for enda større forståelse av basal og praktisk kunnskap om både metabolske funksjoner i fisk og egenskaper til marine ingredienser

Prosjektet QMAR gjør det mulig for BioMar og partnerne å utvikle råvarer og fôrprodukter basert på bi-produkt fra marine råstoff. I tillegg vil det jobbes med å forstå mekanismene bak de positive effektene av komponenter fra marine råvarer.
Arbeidet vil styrke BioMars arbeid innen bærekraft. Prosjektet vil ha betydning for økt bærekraft hos både fiskeri- og oppdrettsnæringene ved å skape insentiver og løsninger for totalutnyttelse av hele fiskerifangsten.

Industripartnere er Aker Biomarine, Pelagia og Norsildmel, og forskningspartnerne er Nofima, Universitet i Bergen (UiB) og University of California Los Angeles (UCLA).

Kontaktperson:

Hanne Jorun Sixten, Seniorforsker, BioMar Norway hanne.sixten@biomar.no +47 906 15 517

BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 11 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia og Costa Rica. Omkring én av fem oppdrettsfisk i Europa og Sør- og Mellom-Amerika blir matet med fôr produsert av BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er børsnotert i København.

 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy