Skip to main content

Endringer i reglene for differensiert arbeidsgiveravgift DA

Blogginnlegg   •   jun 26, 2014 12:58 CEST

EU-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte. Til dette har Finansdepartementet i Prop 118 S lagt frem forslag til endringer om differensiert arbeidsgiveravgift - DA. Forslaget er at dette skal iverksettes 1. juli 2014.

I forslaget inngår at DA-ordningen utvides med 31 navngitte kommuner. Samtidig, pga. av tilpasning til EU/EØS sine retningslinjer for regionalstøtte, vil følgende bransjer måtte betale ordinær arbeidsgiveravgift på 14.1 % uavhengig av sone:

  • Transportsektoren
  • Energisektoren
  • Produksjon av stål og syntetiske fiber
  • Finans og forsikring

Som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift for alle sektorer som påvirkes av DA har regjeringen innført et fribeløp som det ikke må betales arbeidsgiveravgift for.

Endringen vil få betydning fra 4. termin 2014. Arbeidsgiver må selv vurdere hvilke organisasjonsenheter som inngår i spesielle sektorer, og vurdere om organisasjonsenheten har krav til fribeløp. Dette kan påvirkes av om virksomhetene er en del av et konsern, eller om virksomheten omfattes av flere sektorer.

I Bluegardens lønnssystemer vil det i første omgang bli mulighet til å overstyre arbeidsgiveravgiftsprosenten på virksomhet, dersom virksomheten (eller deler av den) ligger i en DA-sone. Skatteetaten rapporterer at Altinn kun kan lese én sone av gangen pt. Sats som benyttes fra 4. termin vil således benyttes ut inntektsåret 2014. Skatteetatens vil korrigere for evt. innbetalt arbeidsgiveravgift og vurdering av fribeløp ved årsavslutning. Vi anbefaler virksomheter som er usikre på om de faller inn under en av de opplistede sektorene til å ta kontakt med Skatteetaten for å avklare arbeidsgiveravgiften, og om det eventuelt skal kompenseres med fribeløp. Når dette er avklart ber vi om at det tas kontakt med Bluegardens Servicedesk om evt. hvilke virksomheter som vil omfattes av de nye reglene.

Les mer her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.