Skip to main content

Fribeløpet for differensiert arbeidsgiveravgift har endret sats med virkning fra 1.7.2013

Blogginnlegg   •   aug 22, 2013 15:20 CEST

Satsene for fribeløpet er redusert som følge av at den norske kronen er styrket mot euro de siste årene. Bluegarden har oppdatert med nye satser i Paga og Formula. Se mer om endringen på http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Kunngjoringer/Reduksjon-av-fribelopet-i-den-differensierte-arbeidsgiveravgiften/

Satsene er oppdatert i Paga og Formula.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar