Skip to main content

Ny pensjonsordning

Blogginnlegg   •   feb 05, 2014 13:27 CET

Ny pensjonsordning i privat sektor og nye satser i innskuddspensjonsordningene fra januar 2014

Lov om tjenestepensjon er endret med en ny pensjonsordning for privat sektor. Ordningen er å betrakte som er en hybridordning fordi den kombinerer egenskapene fra innskuddsordningen og ytelsesordningen. Hensikten har vært å kunne tilby et alternativ for arbeidsgiverne til de dyre ytelsesbaserte ordningene, uten at det gir dårligere pensjon for de ansatte i virksomheten. Samtidig blir de maksimale innskuddssatsene og innslagspunktet i innskuddsordningene økt. Det er vedtatt overgangsregler for arbeidsgivere som har en aktiv innskuddspensjonsordning på tidspunktet for når lovendringen trer i kraft til å justere pensjonsordningen frem til 31.12.2016. Endringen i innskuddssatsene er publisert på www.regjeringen.no/nb/dep/fin.

Arbeidsgivere i privat sektor kan nå velge mellom følgende pensjonsordninger:

  • Ytelsesbasert pensjonsordning
  • Innskuddsbasert pensjonsordning
  • Hybridbasert pensjonsordning
  • Kommentarer (0)

    Legg til kommentar

    Kommentar

    Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.