Kreativt ungdomsmiljø på Ammerud

Nyheter   •   nov 15, 2018 09:15 CET

Fotografering, bilderedigering, produksjon av musikkvideo og dronefoto: Alt dette og mye mer driver ungdommene på GROW medielab i Groruddalen med.

Startskudd for Norges største EPC-prosjekt på boliger

Nyheter   •   okt 16, 2018 07:30 CEST

Prosjektet skal sikre nesten 30 prosent lavere energiforbruk i 102 kommunale boligeiendommer innen 2020 ved hjelp av 500 konkrete tiltak. Nå starter gjennomføringen av tiltakene.

Boligbygg Oslo KF: Granskningsrapporten overleveres fra Deloitte til styret

Pressemeldinger   •   sep 04, 2018 10:30 CEST

Deloitte har på oppdrag fra styret i Boligbygg Oslo KF gransket eiendomstransaksjoner gjennomført i perioden 2015-2017. I samsvar med mandatet har Deloitte gjennomgått kjøp av 632 boliger og salg av 28 boliger. Granskningen har vært svært omfattende, og har pågått siden november 2017.

Styreleder i Boligbygg Oslo KF, Stig L. Bech, kommenterer rapportens innhold slik:
– Rapporten er svært alvorlig for Boligbygg. Granskningen av boligkjøpene beskriver en stor mengde feil, unnlatelser og disposisjoner som er i strid med en rekke lover, regler og standarder.

– Foretaket ble gjennom Tøyen-vedtaket gitt et oppdrag om å fremskaffe 600 nye kommunale boliger. Boligbyggs ledelse har hatt manglende forståelse av det omfang, den kompleksitet og den nødvendige samhandlingen som måtte på plass for å ivareta denne viktige oppgaven.

– Det er foretakets og styrets ansvar å sørge for at de oppgaver Boligbygg får, blir utført forsvarlig og med betryggende kontroll.

– Deloitte anslår at Boligbygg har betalt 80-115 millioner over markedsverdi for den del av foretakets kjøp som er gjort direkte fra selgere. Dette er offentlige midler som skulle vært benyttet til å oppfylle Boligbyggs formål og viktige samfunnsoppdrag med å skaffe til veie boliger for vanskeligstilte i Oslo kommune.

– Saken har også svekket tilliten til at foretaket forvalter offentlige midler forsvarlig. Vi har satt i verk en rekke tiltak for å bedre ledelse, styring og kontroll i foretaket. Styret vil ha med seg rapportens innhold i fortsettelsen av dette arbeidet.

Kjøpsarbeidet ble stanset høsten 2017
– Kjøp av boliger ble stanset i oktober 2017. Spørsmålet om når kjøpsarbeidet skal gjenopptas og hvordan innholdet i mandatet da defineres, er en politisk beslutning.

Konsekvenser for tredjemenn
– Arbeidet med å sikre Boligbyggs posisjon og fremme eventuelle krav mot tredjemenn har pågått parallelt med Deloittes gransking, siden høsten 2017. Vi vurderer nå om det er innhold i rapporten som har betydning for dette møysommelige verdisikringsarbeidet.

En vanskelig sak for Boligbyggs mange medarbeidere
– Kjøpssaken har vært en stor belastning for foretaket. Boligbyggs medarbeidere jobber med et bredt spekter av oppgaver, og engasjerer seg daglig i Boligbyggs viktige arbeid med å sørge for at kommunale leietakere har trygge og gode hjem. Nå er det viktig for oss å ivareta våre ansatte i en tøff situasjon, opprettholde den daglige driften på godt nivå, og samtidig fortsette å iverksette nødvendige forbedringstiltak.

Spørsmål
For spørsmål om rapporten og granskingen, ta kontakt med Boligbyggs styreleder Stig L. Bech på e-post slb@bahr.no eller telefon 913 72 668. 

Om Boligbygg Oslo KF

Boligbygg er et kommunalt foretak som anskaffer, eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Formålet med foretaket er å være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese. Foretakets virksomhet omfatter mer enn 11 000 boliger og ca. én million kvadratmeter boligareal.

Deloitte har på oppdrag fra styret i Boligbygg Oslo KF gransket eiendomstransaksjoner gjennomført i perioden 2015-2017. I samsvar med mandatet har Deloitte gjennomgått kjøp av 632 boliger og salg av 28 boliger. Granskningen har vært svært omfattende, og har pågått siden november 2017.

Les mer »

En møteplass på tvers av generasjoner

Nyheter   •   aug 16, 2018 10:39 CEST

I det som kanskje må være Groruddalens hyggeligste bygg er det et bredt tilbud til alle, enten du vil drive med yoga, spille bingo, trenger hjelp med telefonen eller bare vil spise en god lunsj.

Vil ha med totalentreprenør helt fra start

Nyheter   •   aug 07, 2018 13:27 CEST

En sveitservilla skal flyttes, et næringsbygg skal rives og et splitter nytt boligbygg med tilhørende fasiliteter skal bygges. Men først skal inntil fem entreprenører konkurrere om beste løsningsforslag.

Studenter får prøve seg i rollen som byggherre

Nyheter   •   aug 02, 2018 11:25 CEST

Mens mange er på ferie, sørger studentene Sigurd og Daniel for framgang i flere av Boligbyggs byggeprosjekter.

Super salat på Sinsen

Nyheter   •   jul 31, 2018 13:14 CEST

Trodde du man måtte ha hage for å dyrke salat? Tro om igjen! I disse dager startes det med salatdyrking i en nedlagt vaskekjeller på Sinsen.

150 millioner til bedre brannsikkerhet

Nyheter   •   jun 28, 2018 10:21 CEST

Beboere i kommunale boliger har høyere risiko for brann enn befolkningen for øvrig. Boligbygg har derfor investert betydelig i forebyggende brannsikkerhet de siste årene.

Marit Leganger blir ny administrerende direktør i Boligbygg Oslo KF

Pressemeldinger   •   jun 26, 2018 14:38 CEST

Boligbyggs styre har besluttet å ansette Marit Leganger (50) som ny adm. dir. i Boligbygg Oslo KF. Hun kommer fra stillingen som stabsdirektør for virksomhetsstyring og økonomi i Forsvarsbygg.

Hjem for frie fugler

Nyheter   •   jun 22, 2018 14:12 CEST

Se opp! Kanskje får du øye på noen av byens nye designerboliger i tretoppene rundt deg.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsdirektør
 • krezisxqtifzn.rcoyvdenpf@bltbykd.oxhslwdo.wjkotqmmsvunrae.ibnoag
 • 95 88 75 88

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • anuiinube.fujodyhndtseuqn@kbbbqky.ytoswsloxb.kksomzvmufcnena.nlboty
 • 911 94 767

Om Boligbygg Oslo KF

Trygge og gode hjem

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har totalansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av rundt 11 000 boliger, som utgjør ca. 1 000 000 kvm. Dette gjør Boligbygg til en av landets største eiendomsforvaltere.

Boligbyggs formål er å skaffe mennesker som har behov for en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon et hjem. Samtidig skal vi forvalte kommunens boligeiendommer forretningsmessig.

Oslos befolkning vokser raskt og Boligbygg skal de kommende år investere ca. 2 mrd. kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen.

Adresse

 • Boligbygg Oslo KF
 • Wergelandsveien 1/3
 • 0167 Oslo
 • Norge