Zz3mgdkfvbug2tmfofu2

Kan dette bli Oslos grønneste bygård?

Nyheter   •   apr 17, 2018 10:04 CEST

Rehabiliteringen av Sofienberggata 7 på Grünerløkka blir forbildeprosjekt hos FutureBuilt. Nå søker Boligbygg en dyktig fasadeentreprenør.

Yecrnenv2uhhpqfm2rkz

Trygger nye eldreboliger i gammel høyblokk

Nyheter   •   apr 09, 2018 09:07 CEST

Utstyrt med rullator og rullestol tester ergoterapeuten dørterskler og gulv i den rehabiliterte "trygdeblokka" på Kalbakken. Slik forebygges ulykker i boligene før de eldre flytter inn i 55 nye omsorgsboliger høsten 2018.

Gm3ve91syak8sjv6ao3h

Gleder seg til å flytte inn

Nyheter   •   mar 19, 2018 15:07 CET

Det nærmer seg innflytting for Peder Godager og Linn Schøyen i Røahagan 1. De gleder seg veldig til å få hver sin nye leilighet med balkong og utsikt mot grøntområdet Mærradalen på Røa.

Zihaqhszeff2v9oefbvw

La skattejakten begynne

Nyheter   •   feb 12, 2018 14:25 CET

En manns søppel er en annens manns skatt! La deg bli inspirert til å dra på skattejakt i bruktbutikker, på loppemarkeder eller på internett. Her kan du finne unike ting til lave priser, i tillegg til å spare miljøet.

Dnfzd1gmqoutgefrsppx

Tiltak ga bedre bomiljø

Nyheter   •   jan 26, 2018 10:59 CET

Store Sandaker gård på Torshov slet med bomiljøproblemer og mye rus og bråk i uterommet. Nå har gården blitt et bedre sted å bo.

Lk1t5al2fbb4dehljxv6
Xdievbwoztmyphi23uk6 Kids4b6za1zo7dyay95m

Grunnsteinen på plass for 80 nye eldreboliger

Nyheter   •   jan 22, 2018 10:38 CET

Fredag 19. januar la byrådsleder Raymond Johansen ned grunnsteinen for det som skal bli 80 nye Omsorg+ boliger i Bydel Bjerke.

Gqxcamktxvo4zuil2u1h
Xdievbwoztmyphi23uk6 Kids4b6za1zo7dyay95m

Et hyggelig sted å være

Nyheter   •   jan 05, 2018 09:47 CET

I november 2016 åpnet Værestedet Regnbuen 405, Bydel Groruds nye tilbud til voksne med rusutfordringer. Snart ett år senere, kan vi slå fast at det er blitt et populært møtested for stadig flere gjester.

Media no image

Jon Carlsen fratrer sin stilling som daglig leder i Boligbygg Oslo KF

Pressemeldinger   •   des 18, 2017 13:00 CET

Jon Carlsen vil i forståelse med styret fratre sin stilling som daglig leder i Boligbygg Oslo KF. Han slutter i selskapet den 20. desember og vil tiltre ny stilling i Oslo kommune på nyåret.

– Styret anerkjenner Jons innsats for Boligbygg gjennom en årrekke. Styret har dessuten hatt et godt samarbeid med Jon gjennom en vanskelig tid og en god dialog rundt hans avgang. I en interimsperiode vil Øivind Christoffersen gå inn som daglig leder inntil permanent leder er på plass. Christoffersen har en omfattende leder- og styreerfaring, blant annet som direktør i Statsbygg og styreleder i Omsorgsbygg Oslo KF. Denne bakgrunnen er ett av flere forhold som gjør at han raskt vil kunne sette seg inn i selskapets virksomhet og lede organisasjonen på en god måte, sier styreleder Stig Bech.

– De siste månedene i Boligbygg har vært svært krevende for meg og organisasjonen for øvrig. Det er viktig at tilliten til selskapet gjenopprettes raskest mulig slik at foretaket kan konsentrere seg om de oppgavene som ligger til foretaket fremover. Jeg mener jeg kan bidra til dette ved å stille min plass til rådighet for en ny leder som kan ta ansvaret videre, sier Jon Carlsen.

Eventuelle spørsmål til Boligbygg kan rettes til styreleder Stig Bech på tlf. 913 72 668.

Om Boligbygg Oslo KF
Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Foretaket har over 11 000 boliger, hvor det bor mer enn 25 000 mennesker. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Boligene er fordelt på alle Oslos 15 bydeler, og ligger i alt fra verneverdige 1890-bygårder til helt moderne nybygg.

Jon Carlsen vil i forståelse med styret fratre sin stilling som daglig leder i Boligbygg Oslo KF. Han slutter i selskapet den 20. desember og vil tiltre ny stilling i Oslo kommune på nyåret.

Les mer »
Media no image
Kids4b6za1zo7dyay95m

Dagens Næringsliv omtaler i dag Boligbygg Oslo KF og kjøp av eiendommer

Pressemeldinger   •   okt 13, 2017 12:32 CEST

Dagens Næringsliv (DN) har i dag publisert en sak der Boligbyggs boligkjøp for Oslo kommune omtales. I denne saken fremsettes det alvorlige påstander om foretaket og vår kontakt med enkelte aktører i eiendomsmarkedet.

Da DN tok kontakt første gang var foretaket i gang med en intern gjennomgang av rutinene. I begynnelsen av september fikk foretaket kjennskap til informasjon om selgere av boliger og eiendommer som vi tidligere ikke kjente til. På bakgrunn av dette ble BDO engasjert for å gjennomføre en risikokartlegging spesielt knyttet til kjøp av boliger etter direkte henvendelse fra selger og uten annonsering.

Denne undersøkelsen indikerer at det er behov for å styrke rutinene ytterligere når det gjelder loggføring, dokumentasjon og risikovurdering. Dette arbeidet er i gang, og foretaket har samtidig stanset alle kjøp direkte fra selger.

Iverksetter en granskning
I dagens sak i DN fremsettes nye alvorlige påstander, og på denne bakgrunn engasjerer Boligbygg et eksternt selskap for å gjennomføre en granskning.

- Påstandene har en så alvorlig karakter at Boligbygg av hensyn til ansvaret som arbeidsgiver og tilliten til foretaket iverksetter en granskning av de fremsatte påstandene, sier Boligbyggs direktør Jon Carlsen.

På det nåværende tidspunktet kan vi ikke kommentere denne saken ut over dette.

Dersom publikum har informasjon de vil formidle til oss kan de sende til: bbymediasak@bby.oslo.kommune.no

Om Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har totalansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av mer enn 11 000 boliger, som til sammen utgjør ca. en million kvadratmeter.

​Dagens Næringsliv (DN) har i dag publisert en sak der Boligbyggs boligkjøp for Oslo kommune omtales. I denne saken fremsettes det alvorlige påstander om foretaket og vår kontakt med enkelte aktører i eiendomsmarkedet.

Les mer »
Tqhq6hooiaynakq0lzkh
Xdievbwoztmyphi23uk6 Kids4b6za1zo7dyay95m

Første spadetak for ny boligtype i Oslo kommune

Nyheter   •   okt 03, 2017 09:23 CEST

Nå starter byggingen av ti tilpassede boliger for rusavhengige med behov for samtidige tjenester. Mandag 2. oktober tok byråd Inga Marte Thorkildsen det aller første spadetaket i prosjektet.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsdirektør
 • kefaiokrducculecntisggiotin.oyen@bxtzrby.ozslgslmno.jtmakommvzune.no
 • 95 88 75 88

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • anine.johnsen@bby.oslo.kommune.no
 • 911 94 767

Om Boligbygg Oslo KF

Trygge og gode hjem

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har totalansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av rundt 11 000 boliger, som utgjør ca. 1 000 000 kvm. Dette gjør Boligbygg til en av landets største eiendomsforvaltere.

Boligbyggs formål er å skaffe mennesker som har behov for en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon et hjem. Samtidig skal vi forvalte kommunens boligeiendommer forretningsmessig.

Oslos befolkning vokser raskt og Boligbygg skal de kommende år investere ca. 2 mrd. kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen.

Adresse

 • Boligbygg Oslo KF
 • Wergelandsveien 1/3
 • 0167 Oslo
 • Norge