Skip to main content

15 000 personer brannskades hvert år

Pressemelding   •   feb 24, 2017 09:53 CET

Brannskader er sjeldent trukket frem som en stor risiko. En ny kartlegging har avdekket omfanget av brannskader i Norge. Den viser blant annet at rundt 15 000 personer får medisinsk behandling for brannskader årlig. Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.

- Langt de fleste brannskader kan unngås, sier Kenneth Wangen, leder av Norsk forening for brannskadde.

Han peker på at mange som pådrar seg en brannskade, selv forårsaker den. Det er også mange småbarnsforeldre som ved sin uaktsomhet bidrar til at barna blir brannskadd. Her er skåldeskader en gjenganger. Dette er forhold som nå skal synliggjøres i en landsomfattende kampanje med skadeforebyggende informasjon.

- Forhåpentlig kan vi bidra til flere får øynene opp for dette, slik at antall ulykker som fører til brannskade går ned, sier Wangen.

- Ifølge våre funn er antall personer som årlig pådrar seg brannskader her i landet, så høyt at det må kunne karakteriseres som et betydelig samfunnsproblem. Det dreier seg om milliardbeløp i helsetjenester og andre offentlige ytelser. I tillegg medfører brannskader personlige lidelser som ikke lar seg måle, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Ny forebyggende kampanje
«Sky ilden» er en landsdekkende informasjonskampanje som skal bidra til færre brannskader, og formidle kunnskap om behandling av skader som likevel oppstår. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk forening for brannskadde og Norsk brannvernforening med støtte fra Helsedirektoratet.

Så langt har mer enn 100 brannvesen sagt ja til å være budbringere for kampanjen. Det innebærer at de i forbindelse med tilsyn og annen publikumskontakt også har med seg budskap om forebygging av brannskader. I første omgang har partnerne bak kampanjen valgt å konsentrere seg om barnehager, skoler og småbarnsforeldre som målgrupper, men innholdet i budskapet er aktuelt og nyttig for alle.

Denne oversikten viser antall unike pasienter som mottok behandling for brannskade av fastlege eller legevakt:

2009: 12 877 personer
2012: 13 741 personer
2015: 14 222 personer
Kilde: Helsedirektoratet

I tillegg kommer de som skader seg så kraftig at de blir lagt inn på sykehus og spesialsykehus. Dette dreier seg normalt om rundt 700 personer pr. år. De som blir aller hardest rammet av brannskade, havner som regel på brannskadeavsnittet på Haukeland universitetssykehus. Dette gjelder normalt rundt 100 personer i året.

Ti praktiske tips for å unngå de vanligste brannskadene:

  • Ikke la små barn oppholde seg ved en komfyr som er i bruk.
  • La kjelehåndtak peke innover.
  • Monter barnesikring på stikkontakter.
  • Pass på å avgrense barns tilgang til peis og andre ting med varme overflater.
  • Ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i.
  • Vær bevisst på hvor og hvordan du løfter og bærer te/kaffe og varme gryter. Ikke gjør dette direkte over eller i nærhet av barn.
  • Pass på at barn ikke kan tappe brennhett vann fra krana. Juster gjerne ned temperaturen på vannet fra berederen.
  • Oppbevar fyrtøy på en trygg måte.
  • Bensin må aldri brukes som tennvæske.
  • Etterfyll ikke rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk.

Kontaktpersoner for media:
Kenneth Wangen, leder av Norsk forening for brannskadde. Mobil: 91825306
Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening. Mobil: 90535643

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.