Skip to main content

Åpen dag på Nedre Foss Gård i Oslo i dag – venter flere tusen barnefamilier

Pressemelding   •   sep 21, 2019 08:30 CEST

På Åpen brannstasjon lærer barna om brannvern og får prøve brannslanger.

350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for publikum lørdag 21. september. I Oslo ventes det flere tusen barnefamilier til Nedre Foss Gård. Her vil små og store få opplæring i brannsikkerhet, prøve brannslange, prøvesitte brannbiler og møte brannbamsen Bjørnis.

Åpen brannstasjon på Nedre Foss Gård
Åpen brannstasjon arrangeres på Nedre Foss Gård av Oslo Brann og redning, i samarbeid med Norsk brannvernforening og If skadeforsikring. Arrangementet er åpent fra 1000-1400 21. september.

Brannvernuka har vært arrangert siden 80-tallet og har blitt en viktig tradisjon Norge rundt, der tusenvis av barn får opplæring i brannforebygging. På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 21. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve, og mange steder får barna også hilse på Brannbamsen Bjørnis.

Nye tall viser at høsttradisjonen «Åpen brannstasjon» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner:

Hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig

Kun 1 av 8 barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme

1 av 4 har avtalt møteplass

Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse Kantar har utført for Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet If og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i anledning årets brannvernuke.

Selv om 4 av 5 barnefamilier har tenkt gjennom hva de eventuelt skal gjøre om det begynner å brenne, er det i stor grad løse tanker. Bare litt over halvparten har snakket litt løst om det. Kun 1 av 4 barnefamilier har avtalt møteplass i tilfelle brann og så få som 1 av 8 har hatt brannøvelse hjemme.

- Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

- Det er skremmende at så mange barnefamilier ikke har tenkt gjennom hva de gjør om det begynner å brenne om natten. Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å lure på hva man skal gjøre. Det er bare ved å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.