Skip to main content

En hån mot risikoutsatte grupper

Pressemelding   •   feb 19, 2019 09:51 CET

- Beslutningen om å kutte støtten til kjøp av komfyrvakt kommer minst 10 år for tidlig, mener Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Norsk brannvernforening er sterkt kritisk til at NAV vil slutte å tilby komfyrvakt som brannforebyggende hjelpemiddel for eldre og andre risikoutsatte grupper fra 15. mai i år.

Kravet om komfyrvakt i nye boliger og ved oppussing, der det trekkes ny elektrisk kurs til kjøkkenet, kom i 2010. Kravet gjelder også i fritidsboliger. Komfyrvakter lik de som lånes ut fra hjelpemiddelsentralene omsettes også i vanlige elektrobutikker. På vegne av regjeringen har Arbeids- og sosialdepartementet kommet frem til at komfyrvakt ikke lenger skal anses som et teknisk hjelpemiddel som skal dekkes via folketrygden.

- Brannvernforeningen er sterkt kritisk til beslutningen om ikke lenger å tilby komfyrvakt som et forebyggende hjelpemiddel for eldre og andre risikoutsatte grupper. Vi lurer faktisk på om Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert og forstått konsekvensene av et slikt politisk grep, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Statistikk fra DSB viser at 75 prosent av de som omkommer i branner her i landet tilhører risikoutsatte grupper. Disse grupper består av personer som kan ha problemer knyttet til rus, psykiatri og demens. Personer over 70 år som fortsatt bor hjemme, utgjør en dominerende andel av risikogruppene.

- At så mange som tre firedeler av de som omkommer i brann tilhører risikoutsatte grupper, burde alene være god nok begrunnelse for å videreføre ordningen med støtte til kjøp av komfyrvakt poengterer Søtorp.

Tall for 2018 viser at brann- og redningsvesen hadde drøyt 3 500 brannutrykninger til boliger i Norge. Hele 45 prosent av disse utrykningene skyldtes komfyren. De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. Med en komfyrvakt installert, kuttes strømmen til komfyren når det er fare for brann.

- Bestillinger fra NAV til leverandører ligger årlig på rundt 8 000 komfyrvakter. Og fortsatt er det bare er en av fem husstander som har komfyrvakt her i landet. Det er med andre ord et udekket behov der ute, påpeker Søtorp.

Han mener beslutningen om å kutte støtten til kjøp av komfyrvakt kommer minst 10 år for tidlig.

- Som kjent er det ingen skam å snu. Og det er heller ikke for sent, fremholder Søtorp.

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.