Skip to main content

Et Levende Lokale på Grønland

Nyhet   •   apr 05, 2018 15:07 CEST

Bilde fra kick off for Levende Lokale Grønland 20 mars i år! Du finner dette rommet i Grønlandsleieret nr 41 – tvers over fra kirken – og kjenner det igjen ut fra de store vinduer og inviterende stemning. Det er frontrommet til Forandringshuset.

12. april åpner Levende Lokale Grønland i Grønlandsleiret 41. Som del av Områdeløft Grønland og i partnerskap med Tøyen Unlimited åpnes det et rom på gateplan midt på Grønland som vil gjøre det lettere å drive med det lokale innbyggere selv brenner for. Aktiviteten kan være innenfor frivillighet, sosialt entreprenørskap eller å skape møteplasser for firma og folk med motivasjon til å bidra positivt til Grønlands framtid. Initiativer drevet av ungdom er særlig velkomne.

Levende Lokale Grønland (LLG) er en del av et nasjonalt nettverk av innovative rom som fins fra Tromsø til Larvik. Lokalene bidrar til et mer dynamisk miljø ved gateplan der hvor før det var lite aktivitet. På Grønland er målet å skape et sted som legger til rette for supersmidig igangsetting av frivillighet, sosialt entreprenørskap eller nye arbeidsmåter

- Vi starter med en inviterende og inspirerende infrastruktur som folk inviteres til å utvikle og fylle med innhold. Vi vet at kreative og talentfulle ressurser fins bak hver eneste boliginngang i bydelen – kan et ledig rom sparke i gang et nytt nivå av deltagelse og igangsetting fra og for grønlandske beboere? Hvordan kan ungdom støttes til å skape og drive tilbud de selv ønske å se på Grønland? sier Sarah Prosser i programkontoret for områdeløftene på Tøyen og Grønland.

LLG skal teste ut modeller for hvordan et slikt sted kan drives, og hvilke partnerskap som må inngås for å sikre bærekraft. Hvordan kan de offentlig, private, sivile samfunn og frivillige samskape et langvarig tilbud? Lokalet bemannes i utgangspunktet av ansatte fra nabolagsinkubatoren Tøyen Unlimited og samarbeidspartnere. Målet er å finne nye løsninger for hvordan man kan fortsette med et slikt tilbud hvis det blir populært hos de som bor og oppholder seg på Grønland.

Åpen kveld: 12. april 2018, kl 17-19

Alle er inviterte til åpne kveld 12.april. Vi skal inspireres av unge frivillige og sosiale entreprenører. Musikkinnslag av Musikkbryggeriet og ungdommene ved Forandringshuset, korte presentasjoner, mingling, forfriskninger og mat lagetav kvinner i nabolaget. Alle er hjertelig velkomne!"

Hvor: Du finner dette rommet i Grønlandsleieret nr 41 – tvers over fra kirken – og kjenner det igjen ut fra de store vinduer og inviterende stemning. Det er frontrommet til Forandringshuset Grønland.

Hvorfor: Områdeløft Grønland, Tøyen Unlimited, og byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet tror på at de beste løsningene ofte kommer fra de som kjenner utfordringene best. Der folk gis litt plass og muligheter, vil gode løsninger for nabolaget og sosialt engasjement blomstre. Økt deltagelse kan bygge lokalsamfunnet. Vi vet at det finnes mange gode ideer og menneskelige ressurser på Grønland, men at det også er knapphet på lett tilgjengelig plasser for engasjerte enkeltpersoner og grupper. Vi ser at kommersialisering og økende leiepriser på Grønland kan gi økte utfordringer.

Åpningstider og booking:

  • Levende lokaler har som mål å betjenes mandag til fredag fra klokken 17 – 19.
  • Det blir likevel en del av prosjektet å teste ulike ordninger å være tilgjengelig utenfor åpningstider til frivillige og andre grupper som har behov.
  • Lokalet skal kunne bookes når som helst, hverdager og helg.
  • Du kan tilhøre en gruppe, forening, organisasjon, eller være enkeltperson eller sosial entreprenør.
  • Lokalet er åpent for alle aldergrupper, uavhengig av bakgrunn eller erfaring så lenge de er tilknyttet Grønland, men ungdom blir prioritert.
  • Ta kontakt med Wid Al-Saedy hvis du vil bruke lokalet: post@wide-ink.com

Hvem står bak?

  • Tøyen Unlimited (TU) driver Levende Lokaler Grønland (LLG) i partnerskap med Områdeløft Grønland, bydel Gamle Oslo. TU er en nabolagsinkubator som støtter lokale ildsjeler til å bli sosiale entreprenører og skape sosiale merverdi for nærmiljøet. Unlimited Ung er et prosjekt under Tøyen Unlimited støttet av IMDi og kommer til å bruke LLG som base.
  • Byrådsavdeling for Kultur Idrett og Frivillighet (KIF) er rådgivende partner – den nye frivillighetsmeldingen har mål å tilrettelegge for økt tilgang til rom, både offentlig eid og andre.
  • Levende Lokaler Grønland er muliggjort av Design og Arkitektur Norge (DogA) og Sparebankstiftelsen DNB.
  • Forandringshuset Grønland er vert og LLG samkjøres med de andre tilbudene de har for barn og unge, samt bidrar til forståelse for samskapingsmuligheter mellom ulike sektorene.

Kontakt:

Områdeløft Grønland

Tøyen Unlimited: