Skip to main content

Nye boligsosiale løsninger

Nyhet   •   aug 01, 2017 12:43 CEST

Du har tre alternativer: Enten kjøpe, leie privat eller leie kommunalt. Eller? Områdeløft Tøyen står bak en banebrytende studie som viser at alternativene er langt flere og mer sosialt bærekraftig enn i dag.

I studien Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger kan du lese om nabolagsbyggere, leie-til-eie-modeller, nabotomtelag, sosiale boligforetak, nye former for områdereguleringer og innovativ bruk av tomme hus.

Studien beskriver boligbehovene i Bydel Gamle Oslo, tar for seg en rekke eksempler på boligsosiale løsninger i Europa og kommer med konkrete anbefalinger og forslag til pilotprosjekter for Tøyen og Hovinbyen.

Bolig er sentralt

Sosial boligbygging på Svartlamoen i Trondheim.Sosial boligbygging på Svartlamoen i Trondheim.Sarah Prosser, som har ansvar for sosialt entreprenørskap og innovasjon i programkontoret for Områdeløftene på Tøyen og Grønland har vært hovedansvarlig for studien.

– Når man setter i gang et områdeløft med mål å bidra til helhetlig, varig og lokalt forankret utviklingsarbeid i et område med særlige levekårsutfordringer, er det naturlig at bolig fort seiler opp som en sentral sak, sier Prosser.

Anbefaler barnefamilier først

En av anbefalingene i studien er nå i ferd med å realiseres.

Bystyret vedtok på siste møte før sommeren at et helt nytt alternativ skal prøves ut på i Hagegata 30 på Tøyen. Byrådet skal jobbe for en boligsosial løsning som ivaretar Tøyen-befolkningens behov.

I studien anbefales det at barnefamilier settes først.

– Studien tar utgangspunkt i at det skjer en fortrengning av beboere med liten inntekt på Tøyen. Vi har sett på hva man kan gjøre for å motvirke dette, sier Ole Pedersen.

Pedersen er en av medforfatterne som driver det sosiale foretaket Nedenfra, som jobber med medvirkningsstrategier.

Blir mer stabilt

Lanseringen av studien fant sted i Aktivitetshuset K1 15. juni, og vakte stort engasjement blant beboere, arkitekter, i etatene og blant politikerne.

Ali Hussein representerte gårdsstyrene i de kommunale boligene Kolstadgata 7 og Gruegata 15, og ønsket tiltak som gir mer stabilitet i bosituasjonen velkommen:

– Jeg vil at barna skal slippe å bytte skole hvert 3. år, at de skal kunne beholde vennene sine, at de skal kjenne og være trygg i nærområdene hvor de bor, og at de skal ha et sted de kan kalle «hjem». Flyttingen fra den ene kommunale boligen til den andre får store konsekvenser for barna i oppveksten. Denne ustabiliteten må vi gjøre noe med, sier Hussein.

Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger