Skip to main content

Millioner til borettslag som vil lage bedre bomiljø på Tøyen og Grønland!

Nyhet   •   apr 09, 2018 14:48 CEST

Nabofest i borettslaget, lekeplass i bakgården, mer lys, plen og platting? Vil du, ditt sameie eller borettslag skape et best mulig bomiljø for flest mulig? Områdeløftene Tøyen og Grønland lyser nå ut flere millioner i bomiljøtilskudd. Det viktigste er at søker kan vise hvordan bomiljøet blir bedre for flest mulig!

MER INFORMASJON OG SØKNADSKJEMA HER

— Borettslag og sameier er kjempeviktige for at folk skal trives og fortsette å bo. Tilskuddet er ikke bare for fysiske opprustninger, men kan være en borettslagsfest eller
kunnskapsinnhenting, sier Leo Rygnestad, kontaktperson for tilskuddsordningen.

Formålet med tilskuddet er å bidra til trygge, inkluderende bomiljøer med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende. Bomiljøtilskuddet er forbeholdt fysiske og sosiale tiltak, samt informasjons- og kompetansetiltak, som bidrar til bedre bo- og oppvekstmiljø.

— Det viktigste er at søker kan vise hvordan bomiljøet blir bedre for flest mulig, sier Rygnestad.

Tiltakene må bidra til et eller flere av følgende mål: 

  • Trygge bo- og oppvekstmiljøer
  • Gode og inkluderende møteplasser
  • Mange beboere får glede og nytte av prosjektet, med særlig vekt på barn
  • Engasjement, deltakelse og aktivitet fremmes
  • Tilrettelegging for klima- og miljøsmarte valg

Fikk "ny" bakgård

Tiina Ruhonen var en av ildsjelene bak prosjektet med å legge ny plen og bygge ny lekeplass i bakgården til Håkonsgate 10/Åkebergveien 36.

— Vi har en usedvanlig stor bakgård, men den hadde stått og forfalt i flere tiår. Lekeplassen i bakgården var nedslitt og direkte farlig – spiker stod ut og det var et tykt sandbelegg på apparatene. Plattingen hadde sunket sammen, sier Ruhonen.

Prosjektet ble tildelt 250.000 kroner fra bomiljøtilskuddordningen i 2016. Prosjektet startet før bomiljøtilskuddet kom, og borettslaget har lagt ned rundt 2000 dugnadstimer.

Bomiljøtilskuddsordningen er en del av det pågående områdeløftet på Tøyen og det nyoppstartede områdeløftet på Grønland.

Bakgården i Håkonsgate 10/Åkebergveien 36 før oppusningen:

Bakgården i Håkonsgate 10/Åkebergveien 36 etter oppusningen:

Hilsen fra barn i området etter oppusningen:

MER INFORMASJON OG SØKNADSKJEMA HER