Skip to main content

Bydel Stovner trenger flere og mer moderne barnehager

Nyhet   •   jun 13, 2018 19:30 CEST

BER OM OPPGRADERING: Bydelen ber om en betydelig oppgradering av barnehagetilbudet. I første omgang prioriteres barnehager på Høybråten og Gamle Stovner der dekningen er lavest.

Bydel Stovner har lav barnehagedekning og flere eldre barnehager. Bydelsutvalget har bedt om å få en samlet sak om barnehageutvikling for å få flere plasser de stedene med størst behov. Den planen skal behandles i bydelsutvalget torsdag 14. juni. 

Det er store forskjeller i delbydelenes dekningsgrad. Mens delbydel Fossum har en dekningsgrad på 83 prosent, har delbydelene Høybråten og Stovner en dekningsgrad på henholdsvis 30 og 48 prosent. Samlet sett går 71 % av stovnerbarna i barnehage. Alle barn med krav om plass i bydelen får plass, men bydelen arbeider for at flere barn skal gå i barnehage slik at barn får en god start på utdanningsløpet.

Det er ikke bydelen selv som bestemmer hvor og om det skal bygges barnehager, det er det rådhuset som gjør. Bydelsutvalget har likevel innflytelse gjennom godt samarbeid og i saken bes det om en betydelig oppgradering av barnehagetilbudet. 

I første omgang prioriteres barnehager på Høybråten og Gamle Stovner der dekningen i dag er lavest.

Bydelen ønsker nye barnehager i de områdene som i dag har dårligst dekning.

Barnehagedekning etter delbydel mai 2018
Antall barn 1-5 år Antall plasser Dekningsgrad
Rommen 299 209 70,0%
Vestli 453 327 72,1%
Fossum 337 279 82,8%
Haugenstua 302 246 81,4%
Stovner 299 90 30,1%
Høybråten 447 216 48,3%
Sum 2137 1367 63%

I tillegg kommer barn som går i barnehage i andre bydeler.

Bydelsutvalget har forslag om en rekke konkrete tomter til behandling. Det vil ta tid å avklare hva som er mulig og det er en prosess bydelsutvalget ikke kan styre, men spørsmålet er hva bydelsutvalget ser behov for og hva som prioriteres. En komplett oversikt finnes i saksfremlegget på bydelens nettsider.

Fremtidens barnehager

Bydel Stovner vil erstatte gamle barnehager med større og fleksible barnehager. Vi må sørge for å ha gode barnehager for våre barn. Det betyr at vi må ha nok barnehageplasser, at barnehagene ligger der barna bor, og at det faglige tilbudet til barna holder høy standard. Bydelen ønsker at flere barn går i barnehage. 

En moderne barnehagene er også en arena for samhandling med familier og bydelens andre tjenester.

Bydelen har undersøkt barnehagenes vedlikeholdsbehov. Det er behov for å rehabilitere 15 av barnehagene. Samlet kan vedlikeholdskostnadene for barnehagene komme opp i om lag 62 millioner kroner. 

BU-møte torsdag 14. juni

Bydelsutvalgsmøtet begynner klokken 18 i bydelssalen i Karl Fossums vei 30. Det begynner som vanlig med åpen halvtime. Se sakskartet her: 

Åpen halvtime

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Saker til behandling:

Sak 45/18 Midlertidig protokoll fra møte i BU 03052018 til godkjenning

Sak 46/18 Protokoller til orientering i BU 14062018

Sak 47/18 Forslag fra representantene/partiene

Sak 48/18 Barnehageutvikling i Bydel Stovner

Sak 49/18 Bestilling av oppstartsmøte - Omregulering av tomt i Bjerkeliveien til

barnehageformål

Sak 50/18 Inkluderende fellesskap for barn og unge - innspill til Oslo kommunes

høringsuttalelse

Sak 51/18 Stovner kirke foreslått nedlagt - konsekvenser

Sak 52/18 Bydel Stovners planer for Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 - forslag fra

Arbeiderpartiet

Sak 53/18 Status for arbeidet med Groruddalssatsing og prosess for programplan nærmiljø

2019

Sak 54/18 Nytt motorsenter og skatehall - Anbefaling av ny tomt

Sak 55/18 Oppfølging av verbalvedtak om Fossum aktivitetshus, norskopplæring og

språktrening

Sak 56/18 Prosess og arbeidsprioriteringer for budsjett 2019

Sak 57/18 Forsterkning av tilbudet til barn og unge sommeren 2018

Sak 58/18 Styrking av barnevernets uteteam - forslag fra SV

Sak 59/18 Arrangementer og støtte til frivilligheten i 2018

Sak 60/18 Støtte til VestliFest

Sak 61/18 Søknad om støtte til utvikling av Liabratten

Sak 62/18 Regnskap og prognose pr. april 2018

Sak 63/18 Byggesak - Vestlisvingen 190

Sak 64/18 Referatsaker

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.