Skip to main content

​​Kartlegging av Vestli

Nyhet   •   aug 28, 2017 08:11 CEST

Her ser du noen av forskerne som skal jobbe med kartleggingen. Fra venstre: Marit Ekne Ruud, Bengt Andersen, Ingar Brattbakk, Astri Margareta Dalseide og Yngvild Margrete Mæhle

Bydelsutvalget på Stovner ønsker gjennom groruddalssatsingen å bidra til at Vestli skal bli et enda bedre sted å bo og vokse opp gjennom en såkalt områderettet innsats. Med områderettet satsing menes en helhetlig innsats inn mot de mest levekårsutsatte områdene. Vi ønsker å styrke nærmiljøet, øke trivselen, bedre tryggheten, skape bedre nabolag, styrke de frivillige nettverkene, og å gi offentlige tjenester som er bedre tilpasset innbyggernes behov.

En god områderettet innsats krever en god stedsanalyse. Stedsanalysen skal gi Bydel Stovner et godt grunnlag for å skreddersy gode tiltak for delbydelen. Analysen skal både identifisere Vestlis utfordringer og muligheter, samt være et grunnlag for å utforme langsiktige mål og ønskede effekter av områderettede satsingen. Med bakgrunn i analysen skal man også foreslå konkrete og målrettede tiltak.

I kartleggingen skal befolkningens opplevelser, bruk og holdninger til Vestli vektlegges. Først da vil vi kunne sikre en områdesatsing som er basert på lokale ønsker og behov. Stedsanalysen vil også bygge på erfaringer fra Groruddalssatsingen og Tøyenløftet, samt annen forskning som omhandler by- og stedsutvikling.

Kartleggingen skal utføres av Arbeidsforskningsinstituttet og NIBR. Begge anerkjente forskningsinstitusjoner som har bred erfaring fra lignende stedsanalyser, blant annet på Grønland, Tøyen og Ammerud. Analysen skal gjennomføres innen utgangen av 2017, og endelig rapport vil bli levert over nyttår.

Dette ønsker vi kunnskap om:

  • Hva beskriver og kjennetegner befolkningen i området? Både de som bor på Vestli og de som bruker Vestli.
  • Hvordan bruker befolkningen lokalområdet på Vestli? Her ønsker bydelen særlig kunnskap om møteplasser, eventuelt mangel på møteplasser.
  • Hva er Vestlis styrker, svakheter og muligheter, både fysiske og sosiale? Her ønskes befolkningens vurderinger så vel som faglige vurderinger.
  • En oversikt over aktører på Vestli og deres holdninger og interesser i utviklingen av området.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy