Skip to main content

Calanus AS har gjennomført emisjon på NOK 65 millioner

Pressemelding   •   jun 14, 2018 14:31 CEST

Selskapet vil investere i industrianlegg for bioraffinering av raudåte


Tromsø, 14.06.2018: Calanus AS har gjennomført en emisjon med netto emisjonsproveny på NOK 65 millioner. Selskapet verdsettes til ca. NOK 190 millioner etter emisjonen.

Vi er glade for å ha fått med oss industrielt orienterte og langsiktige investorer på selskapets videre satsning», sier administrerende direktør Gunnar Rørstad. Selskapet har fått inn nye aksjonærer som i hovedsak er basert i Tromsø og Vesterålen. Eksisterende aksjonærer og ledelsen har også deltatt i emisjonen.

Selskapets hovedprodukt er den nye marine oljen Calanus® Oil, som bidrar med positive helseeffekter utover det man ser med fiske- og krillolje. Produktet har gunstig effekt på stoffskiftet og motvirker fedmeutløst metabolsk syndrom, som assosieres med blant annet forhøyede insulinverdier, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. I studier har man sett at Calanus® Oil gir økt følsomhet for insulin og reduserte nivåer av inflammasjonsforsterkende signalstoffer. Calanus® Oil benyttes allerede i flere store kliniske forsøk, både i Norge og i utlandet.

"Selskapet er nå finansielt rustet for å realisere neste fase av utviklingen, herunder bygge det første industrianlegget for fremstilling av raudåtebaserte ingredienser. Vi har oppnådd gode resultater i vårt arbeid med å utvikle bærekraftig høsting av raudåte. Ettersom vi er i ferd med å forplikte store investeringer, arbeider vi også med langsiktige ordninger for å sikre råstofftilgangen», sier Rørstad.

Fiskeridirektoratet har nylig utviklet en forvaltningsplan for raudåte, i stor grad basert på data og kunnskap som Calanus AS har fremskaffet, der det tilrås å åpne for kommersiell høsting med en årlig kvote på 254.000 tonn. Calanus AS samarbeider med fartøyrederi om den delen av selskapets utviklingsarbeid som foregår på havet.

Med virksomhet i Tromsø og Vesterålen, aksjonærer basert i regionen, og samarbeid med toneangivende forskningsinstitusjoner, har Calanus AS godt fotfeste i sterke miljøer bygd på kunnskap om bærekraftig høsting og foredling av marine ressurser”, sier Gunnar Rørstad.

Kontaktperson mediehenvendelser:

Administrerende direktør Gunnar Rørstad
E-post: gunnar.rorstad@calanus.no

Tel: 913 65 942

Calanus AS har utviklet kunnskap og teknologi for bærekraftig høsting og bioraffinering av dyreplanktonet raudåte (Calanus finmarchicus), Norges største fornybare marine dyreressurs. Selskapet utvikler unike helse- og ernæringsprodukter basert på denne råvaren.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.