Skip to main content

Norge skårer over gjennomsnittet, men bak de andre nordiske land

Pressemelding   •   okt 03, 2016 14:44 CEST

Rapporten eGovernment Benchmark sammenligner offentlige tjenester i Europa

Capgemini Consulting lanserer i dag rapporten eGovernment Benchmark som sammenligner offentlige tjenester i Europa (EU28+). Rapporten avslører at det er store forskjeller. Sammen med resten av Norden, Tyskland, BeNelux, Frankrike, Østerrike og Baltikum blir Norge vurdert som et land med høy modenhet innen digitale tjenester i offentlig sektor. UK og Sørøst-Europa skårer lavt i sammenligning.

Norge skårer over gjennomsnittet i Europa, men ligger likevel bak flere andre nordiske land. Vi har heller ikke bedret vår plassering de siste årene. Sammenlignet med de andre landene i Norden, har vi et stort forbedringspotensial på blant annet når det gjelder brukervennlighet av tjenestene på nett.

Vi skårer godt på tjenester knyttet til livshendelsene «flytting» og «eie og kjøre bil». Norge skårer imidlertid svært dårlig innen digitalisering av erstatningsprosesser hvor vi ligger så vidt over EU-gjennomsnittet, bak en lang rekke land vi ellers liker å sammenlikne oss med. Norge er videre blant de landene i Europa med høyest andel mobiltilpassede offentlige tjenester for privatpersoner, men vi er svært dårlige på mobiltilpassede tjenester til virksomheter.

- «Årets eGovernment Benchmark viser at selv om Norge er blant de ledende landene i Europa, holder vi på å bli fraløpt på en rekke områder. Det er også klare utfordringsområder som går igjen i rapporten år etter år, uten at det offentlige ser ut til å ta inn over seg dette», sier Eirik Sodal, Managing Consultant og prosjektleder for eGovernment i Capgemini Consulting i Norge.

Rapporten som sammenligner offentlige nettjenester, viser en forsiktig fremdrift i arbeidet med digitalisering av offentlig sektor rundt om Europa. Dersom man mener alvor med sin ambisjon om en Digital Single Market, må offentlig sektor ta tydeligere grep, konkluderer rapporten.

Last ned hele rapporten her: http://www.capgemini.com/egov-benchmark


About Capgemini Consulting

Capgemini Consulting is the global strategy and transformation consulting organization of the Capgemini Group, specializing in advising and supporting enterprises in significant transformation, from innovative strategy to execution and with an unstinting focus on results. With the new digital economy creating significant disruptions and opportunities, the global team of over 3,000 talented individuals work with leading companies and governments to master Digital Transformation, drawing on their understanding of the digital economy and leadership in business transformation and organizational change.

Find out more at: www.capgemini-consulting.com/

Om Capgemini

Med over 180.000 ansatte i over 40 land, er Capgemini en av verdens ledende leverandører av konsulent, teknologi og outsourcing-tjenester. Capgemini-gruppen omsatte i 2015 for 11,9 milliarder Euro. Sammen med sine kunder, utvikler og leverer Capgemini forretningsmessige, tekniske og digitale løsninger som skaper konkurransekraft og innovasjon. Som multikulturell virksomhet, har Capgemini utviklet en unik arbeidsmetode, the Collaborative Business ExperienceTM og en global leveransemodell Rightshore®.

For mer informasjon, gå inn på www.capgemini.no

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy