Skip to main content

Økt behov for ferdigheter innen sikkerhet som følge av at det digitale talentgapet øker

Pressemelding   •   mar 22, 2018 08:30 CET

Mette Mowinckel, Capgeminis HR direktør

En ny rapport fra Capgemini viser et presserende og voksende kompetansegap innen datasikkerhet. Dette krever nye strategier for å både rekruttere talenter og for å videreutdanne og ivareta de talenter man allerede har. Rapporten, CybersecurityTalent: The Big Gap in Cyber Protection, demonstrerer at av alle digitale ferdigheter som er nødvendige for organisasjoner med ambisjoner om digitalt lederskap, representerer datasikkerhet det største gapet mellom etterspørsel og tilgang.

Rapporten kartla over 1200 ledere og medarbeidere og analyserte i tillegg sosiale medier- oppfatninger til mer enn 8000 ansatte innen datasikkerhet. 68 % prosent av virksomhetene rapporterte om høy etterspørsel etter kompetanse innen datasikkerhet sammenlignet med 61 % som rapporterte etterspørsel innen innovasjon og 64 % som rapporterte analytiske ferdigheter. Etterspørselen etter disse ferdighetene ble sammenlignet mot tilgjengeligheten av de ferdigheter som allerede finnes i organisasjonen. Dette identifiserte et gap på 25 prosentpoeng for kompetanse innen datasikkerhet (med 43 % tilgjengelighet av ekspertferdigheter som allerede finnes i organisasjonen), sammenlignet med et gap på 13 prosentpoeng for analytisk kompetanse (51 % allerede tilstede) og et gap på 21 prosentpoeng for innovasjonskompetanse (40 % allerede tilstede).

"Talentgapet innen datasikkerhet er uheldig," sier Mette Mowinckel, HR direktør, Capgemini Norge AS "Det å benytte mye tid på jakt etter passende kandidater er ikke bare ineffektivt, men det gjør også organisasjoner sårbare for nettkriminalitet. Virksomheter bør raskt lage en strategi for hvordan de rekrutterer og beholder talenter innen datasikkerhet"

Etterspørselen etter kompetanse innen datasikkerhet forventes å vokse i løpet av de neste 2-3 årene. 72 % av respondentene spår større etterspørsel etter datasikkerhet i 2020, sammenlignet med 68 % i dag. Sett opp mot økende forekomster av nettangrep og behovet for at organisasjoner ikke bare skal beskytte seg, men også maksimere konkurransefortrinnene fra digitalisering, konkluderer rapporten med en rekke taktiske prioriteringer.

Prioritet 1 - Integrere sikkerhet

Den første prioriteten for virksomheter er å vurdere hvor godt sikkerhet er integrert i hele organisasjonen. Hva er kulturen for datasikkerhet utenfor teamet med direkte ansvar for å holde data beskyttet? Hvor stor sikkerhetsforståelse har apputviklere og nettverksadministratorer?

Prioritet 2 – Maksimere eksisterende ferdigheter

I tillegg bør selskapene se på kravet om å legge inn sikkerhet i alle tjenester og applikasjoner og ansette personer med kompetanse innen kommunikasjon for å utfylle de tekniske ferdighetene i teamene sine. Bedriftsanalytikere og tekniske markedsførere kan overføres til roller innen datasikkerhet for å bidra med å rulle ut beste praksis.

Prioritet 3 - Tenk utenfor boksen

En tredje prioritet er at organisasjonene bør tenke utenom de vanlige rekrutteringsstrategiene og forstå kjerneferdighetene til de med datasikkerhet. Se på egenskaper og ferdigheter som finnes i helt forskjellige jobbroller og intervju kandidater som organisasjonen kanskje ikke pleier å vurdere. Personer i matematiske roller er ofte svært kvalifiserte for å se på mønster innen datasikkerhet.

Prioritet 4 – Styrke bevaring

Rapporten anbefaler å satse på bevaring av talent. I et konkurranseutsatt rekrutteringsmarked må organisasjoner også se på sine eksisterende ansatte for å sikre at talentgapet ikke forverres.

Rapporten viser at ansatte innen datasikkerhet verdsetter organisasjoner som tilbyr fleksible arbeidsordninger, oppfordrer til læring og tilbyr karriereutvikling. Det klare flertallet (81 %) av datasikkerhetstalentene var enig med uttalelsen: "Jeg foretrekker å knytte meg til organisasjoner der jeg har en klar karriereutviklingsbane" sammenlignet med 62 % av alle respondentene i undersøkelsen. Tallet er enda høyere (84 %) for generasjon Y og Z- ansatte2, som fremhevet mangel på karriereutvikling som den største bekymringen. Å håndtere disse mykere, men like viktige utfordringene, er et viktig krav for å bygge og bevare kompetanse innen datasikkerhet.

I rapporten ble også den vanskelige balansen mellom arbeid og fritid diskutert, som en av de fem årsakene til at ekspertene forlater eller blir misfornøyde med sin arbeidsplass.

Forskningsmetodikk

Capgemini Digital Transformation Institute undersøkte 753 ansatte og 501 ledere på direktørnivå eller over, i store selskaper med rapporterte inntekter på over 500 millioner USD i 2016 og med over 1000 ansatte. Undersøkelsen pågikk fra juni til juli 2017, og dekket ni land – Frankrike, Tyskland, India, Italia, Nederland, Spania, Sverige, Storbritannia og USA og syv næringer – bilindustrien, banknæringen, forbrukerprodukter, forsikring, detaljhandel, telecom og produksjon.

Capgemini har også gjennomført intervjuer med rekrutterere fra globale firmaer, datasikkerhetsforeninger og akademikere for å forstå beste praksis for å redusere talentgapet innen datasikkerhet. Til slutt analyserte Capgemini oppfatningene til rundt 8400 nåværende og tidligere ansatte hos 53 datasikkerhetsfirmaer med minst 100 ansatte i sosiale medier. Utvalgte bedrifter opererer primært i sikkerhetsområdene (men ikke begrenset til) datasikkerhet, skysikkerhet, mobil sikkerhet, bedriftssikkerhet, e-postsikkerhet og applikasjonssikkerhet.

En kopi av rapporten kan lastes ned her.

1 Rapport publisert av Capgemini i forbindelse med LinkedIn: “The Digital Talent Gap—Are Companies Doing Enough?”2Generasjon YandZ refererer til de i alderen 18 - 36

Om Capgemini

Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med 200 000 ansatte i over 40 land. I 2017 rapporterte konsernet en omsetning på 12,8 milliarder Euro.

Besøk oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.