Skip to main content

Tips til medarbeidersamtalen!

Blogginnlegg   •   mai 23, 2014 11:17 CEST

Hvorfor medarbeidersamtale

Det viktigste med medarbeidersamtalen er å avklare forventninger og skape rom for utvikling, trivsel og prestasjoner. Ved å få innsikt i hva medarbeider trenger for å trives, mestre, lære og yte kan leder lettere tilrettelegge for den enkelte. Medarbeidersamtalen er dermed ett viktig virkemiddel for å utvikle og beholde gode medarbeidere.

NB! Medarbeidersamtalen er viktig, men erstatter ikke fortløpende dialog mellom leder og medarbeider gjennom året. Jevnlige statusmøter er en forutsetning for engasjement og prestasjoner.

Forberedelse – medarbeider

Forbered deg godt og i god tid før medarbeidersamtalen. Sørg for å ha kunnskap om enhetens mål og planer. Gjør en nøktern og realistisk vurdering av egne resultater, kunnskaper og ferdigheter. Tenk også gjennom og foreslå mål og aktiviteter for neste periode inkludert dine utviklings- og læringsbehov.

 3 tips til medarbeider

- Se frem til samtalen. Dette handler om deg og er en gylden anledning til å få tilbakemeldinger.
- Du er i fokus. Det naturlig å vise interesse og ta ansvar.
- Vær konstruktiv. Fortell leder hva du trenger for å prestere optimalt.

Forberedelse – leder

Forbered deg godt og i god tid før medarbeidersamtalen. Informer medarbeideren om hensikt, innhold og forventninger. Sett av 1-2 timer. Avklar avdelingens/enhetens mål og resultater før samtalen. Benytt anledningen aktivt, som et konstruktivt ledelsesverktøy og en unik anledning for deg som leder, til å skape resultater ved å bidra til den enkeltes utvikling.

3 tips til leder

- Vær grundig i dine forberedelser.
- Vær objektiv og åpen i dine tilbakemeldinger.
- Gå inn i møtet med en intensjon om at medarbeideren skal gå styrket ut.

Selve medarbeidersamtalen

- Sørg for å sitte uforstyrret, slå av telefonen.
- Vær oppriktig interessert, lytt og ha et positivt kroppsspråk.
- Vær fremtidsorientert.
- Bruk skjemaet som underlag for struktur på samtalen, ta notater underveis.
- Ha fokus på medarbeideren, ikke på organisasjonen forøvrig.
- Vær konkret og gi eksempler ved tilbakemeldinger.

Invendinger og motstand

Ikke fokuser på årsaken når du møter motstand. Møt problemene, lytt og forstå.  Skift så kurs i samtalen med spørsmålet. ”Hva foreslår du selv kan være en løsning? Led medarbeideren inn på det positive og vær konstruktiv i selv å foreslå løsninger.

Tips til HR

- Tilrettelegg for medarbeidersamtalen med god informasjon om prosessen.
- Forhåndsdefiner et skjema med temaer som er tilpasset din organisasjon.
- Skap struktur for å avklare forventninger, mål og ansvarsområder.
- Tilby organisasjonen en IT-støttet prosess for enkelhet og dokumentasjon.
- Fokuser på ledere; veiled dem i å gi konstruktive tilbakemeldinger og sette gode mål.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.