Corona forverrer bakrusen for norsk varehandel

Pressemelding -

Corona forverrer bakrusen for norsk varehandel

Antall konkurser i Norge økte med 16 prosent i februar. Koronaviruset er dårlig nytt for en varehandelsnæring som allerede sliter med rekordsvak kronekurs og strukturelle endringer. Totalt 340 norske aksjeselskaper gikk konkurs i februar, ifølge statistikk fra Creditsafe Norway. Det er en økning på 16 prosent fra samme tid i fjor. Den kraftige økningen både i antall konkurser og betalingsproblemer blant norske bedrifter vekker bekymring hos inkassoselskapet Fair Group.

- Det er skremmende å se at utviklingen går denne veien allerede før effekten av koronaviruset slår inn for fullt i økonomien. Hos Fair kan vi se samme utvikling knyttet til betalingsproblemer i hele landet. Vi tror det er flere elementer som spiller inn i misligholdsutviklingen, slik som effekten av gjeldsregister på privatpersoner, og den svake kronekursen på bedrifter, sier Christian Aandalen, Partener i Fair Group.

I det som ser ut til å bli tidenes verste vintersesong for norsk sportsbransje, måtte milliardkonsernet Gresvig Retail Group, med 95 butikker og mer enn 2200 ansatte, melde oppbud i begynnelsen av februar. En varm høst og mild vinter har resultert i overfylte lagre av klær og utstyr til vintersport og omfattende likviditetsproblemer for detaljhandelen i både Sverige og Norge.

Samtidig er de tradisjonelle detaljistene under vedvarende strukturelt press fra netthandelen, som steg med 20 prosent i Norge i fjor, ifølge SSB.

- Det er sjeldent én årsak alene som gjør at visse bransjer og selskaper sliter, noe sportsbransjen er et eksempel på. En sviktende sesong på toppen av svak kronekurs, store varelagre og strukturelle endringer i varehandel var ikke ideelt, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway.

Han merker seg også at flere bilforhandlere er blant de største konkursene i februar.

- Det er nærliggende å anta at den svake kronekursen, og den tilhørende effekten på importkostnad gjør denne type foretak mer sårbar for konjektursvingninger og salgssvikt, sier Fjærestad.

I tillegg har butikkjedene Ting og Teknikmagasinet gått konkurs i 2020, og flere andre kjeder har varslet at de vil legge ned butikker.

- Med koronaviruset tror vi at den sterke konkursøkningen i februar vil fortsette inn i mars. Børsene har falt mye på utbruddet, og i reiselivsbransjen kan man allerede se lavere aktivitet. Samtidig er Kina en viktig produsent og leverandør inn i nesten alle næringer, og viruset vil sannsynligvis få ringvirkninger, sier Fjærestad.


Antall aksjeselskaper som har gått konkurs, oppdelt per måned og år

Fylke
Februar
2020   
Februar
2019
Årstakt
2020
Årstakt
2019
Differanse året %
Agder 20 13
44 26 69%
Innlandet 15 15      
37 43 -14%
Møre og Romsdal 14 12   
37 24 54%
Nordland 8 18 25 43 -42%
Oslo 66 43 
114 83 37%
Rogaland 39 33      
66 59 12%
Troms og Finnmark 12 7        
27 17 59%
Trøndelag 30 26     
58 56 4%
Vestfold og Telemark 25 25       
57 47 21 %
Vestland 35 22     
76 69 12%
Viken 76 79
155 153 1%
Totalt 340   293   696 619  12 %


Emner


Creditsafe er verdens mest brukte kredittopplysningsbyrå. Vi leverer kreditt- og foretaksinformasjon og tilbyr en rekke tjenester for kredittsjekk av bedrifter og personer. Creditsafe har 18 internasjonale kontor i 12 land og over 90 000 kunder.

Pressekontakt

Camilla Emring

Camilla Emring

Pressekontakt Marketing Manager +46 (0)761-38 11 42
Per Fjearestad

Per Fjearestad

Pressekontakt Country Manager 977 89 589