Skip to main content

Dachser styrker sitt landbaserte transportnett i Nord-Europa

Pressemelding   •   mai 23, 2014 10:33 CEST

Dachser går inn i det finske landtransportmarkedet den 1. juni 2014 og har etablert joint venture- selskapet Dachser Finland Oy. ACE Logistics Group, en nettverkspartner med hovedkontor i Tallinn (Estland) som DACHSER har samarbeidet med i over femten år i de baltiske landene, har femti prosent eierandel i joint venture selskapet.

Beliggende i Vantaa nær Helsinki, utgjør den nye Dachser-lokaliseringen 1200 kvadratmeter med transitt og lagerplass, og kobles til Dachsers europeiske nettverk via daglige avganger. Varer fra Finland når hele Europa innenfor klart definerte tidsrammer via Eurohubs i Bratislava,Überherrn og gjennom den sentrale plattformen i Bad Salzuflen i Tyskland. Dette gjelder også for forsendelser på vei til Finland. Oy Waco Finland, en partner innen fly-og sjøfrakt som er samlokalisert i Vantaa, tar i tillegg vare på forbindelsen til de interkontinentale markedene. Dachser Air & Sea Logistics overtok aksjemajoriteten i joint venture- selskapet i 2013.


– Enhetlige IT-systemer, standardiserte ytelses- og kvalitetsstandarder, faste tidsrammer og et tett finmasket nettverk av kontorer over hele Europa, er de viktigste fordelene med en direkte forbindelse til Dachser-nettverket. Kunder i Finland kan dra nytte av dem med øyeblikkelig virkning. Samtidig innebærer dette at vi styrker og konsoliderer vårt landbaserte transportnettverk i Nord-Europa, oppsummerer Michael Schilling, COO Road Logistics hos Dachser.


– Vantaa er ideelt plassert, takket være sin nærhet til de finske eksport- og import- kundene. Til syvende og sist foregår 85 prosent av det finske landbaserte transportmarkedet i en trekant bestående av byene Helsinki, Turku, og Tampere. Vi ser gode vekstmuligheter i det finske markedet støttet av det globale Dachser- nettverket som har høyt utviklede prosesser og IT-systemer, forklarer Tuomas Leimio, administrerende direktør Dachser Finland Oy.


I tillegg har Dachser en tilstedeværelse i Nord-Europa gjennom egne organisasjoner i Danmark, Norge og Sverige, og sysselsetter ca. 500 personer i regionen. De baltiske statene - Estland, Latvia og Litauen - vil bli betjent gjennom ACE Logistics Group, Dachsers nettverk- partner med erfaring gjennom mange tiår.

Om Dachser:

Dachser, et familieeid selskap med hovedkontor i Kempten i Tyskland, er en av de ledende logistikkleverandørene i Europa.

Dachser leverer omfattende transportlogistikk, lagertjenester og kundespesifikke tjenester på tre forretningsområder: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics og Dachser Air & Sea Logistics. Selskapets tilbud består av omfattende og flerfaglige tjenester, f.eks. kontraktlogistikk, konsulent- og rådgivningstjenester, samt bransjespesifikke løsninger. Et sømløst transportnett – både i og utenfor Europa – og informasjonteknologi som er helintegrert i alle selskapets systemer, sørger for intelligente logistikkløsninger over hele verden.

I 2013 hadde Dachser 25 000 ansatte i 42 land på 471 steder over hele verden. Selskapet omsatte for nesten € 5 milliarder og håndterte 70 millioner forsendelser.

Det er mer informasjon om Dachser på www.dachser.com eller www.dachser.no.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar