Skip to main content

Ny rekord i opplæring

Pressemelding   •   nov 08, 2016 11:36 CET

682 traineer og studenter over hele Tyskland har begynt opplæringen sin hos logistikkleverandøren Dachser – det er flere enn noen gang før. Dachser har også satt ny rekord for yrkessjåfører: 87 unge sjåfører bestemte seg for å gjennomføre opplæringen sin hos Dachser i år. Totalt har det familieeide selskapet 1 511 nye personer i opplæring på 76 steder over hele Tyskland. I resten av Europa er det 255 logistikklærlinger.

Hos det familieeide selskapet Dachser har totalt 639 nye personer startet karrièren på følgende områder: spedisjon og logistikk, kontorledelse, IT, lager, lagerlogistikk og yrkessjåfør. I tillegg har 43 elever begynt utdanning innen bedriftsledelse med hovedvekt på logistikk. Den mest populære karrièreveien for traineer i Dachser er spesialisering innen spedisjon og logistikk med 322 læreplasser, fulgt av lagerlogistikk og lager med henholdsvis 110 og 99 traineer.

Opplæringsandelen har holdt seg stabilt på rundt 10 % i flere år. Jobbmulighetene for dem som fullfører opplæringen, samt fremtidsutsiktene i selskapet, er svært lovende. «Vi legger stor vekt på å rekruttere internt, og det er derfor vi jobber så hardt med å utvikle talenter», sier Martina Szautner, Corporate Director for Corporate Human Resources. «Forventningene til logistikkansatte stiger hele tiden, og derfor er opplæring av høy kvalitet avgjørende for en vellykket karriere.»

Totalt 150 lovende yrkessjåfører i alle aldre er nå under opplæring hos Dachser. Det familieeide selskapet har nok en gang vært i stand til å fylle flere opplæringsplasser på dette feltet enn i foregående år. «Vi er særlig fornøyd med at tolv unge kvinner har valgt denne veien,» sier Martina Szautner. «Det betyr at oppfatningen av yrket er i endring. Yrkessjåfør er ikke lenger utelukkende et miljø for menn.»

Dachsers internasjonale perspektiv betyr at det også legges vekt på arbeid med opplæring i andre europeiske land. I Tyskland, Østerrike, Sveits, Danmark og Frankrike er en fagutdanning hvor teoretisk utdanning er kombinert med praktisk opplæring allerede en veletablert metode for å utvikle motiverte logistikkarbeidere for fremtiden. Dachser har for tiden 26 personer under opplæring for å bli fagutlært innen logistikk i Storbritannia, Nederland, Polen, Tsjekkia og Ungarn. Selskapets interne opplæringsprogram bygger på det kombinerte utdanningssystemet fra Tyskland, med både praksis og teoretisk utdanning.

Det familieeide selskapet gir sine traineer og studenter de nødvendige verktøyene basert på logistisk fagkunnskap og et tydelig verdisett. «Logistikk er et moderne og komplekst felt med et sterkt fokus på fremtidige markeder,» sier Szautner. «Hensikten med opplæringsprogrammet vårt er å gjøre dette spennende yrket mer attraktivt for unge mennesker.»

Om Dachser:

Dachser, et familieeid selskap med hovedkontor i Kempten i Tyskland, er en av de ledende logistikkleverandørene i Europa.

Dachser leverer omfattende transportlogistikk, lagertjenester og kundespesifikke tjenester på tre forretningsområder: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics og Dachser Air & Sea Logistics. Selskapets tilbud består av omfattende og flerfaglige tjenester, f.eks. kontraktlogistikk, konsulent- og rådgivningstjenester, samt bransjespesifikke løsninger. Et sømløst transportnett – både i og utenfor Europa – og informasjonteknologi som er helintegrert i alle selskapets systemer, sørger for intelligente logistikkløsninger over hele verden.

I 2015 hadde Dachser 26.500 ansatte på 428 steder over hele verden og omsatte for nesten 5,64 milliarder euro. Logistikkleverandøren håndterte i alt 78,1 millioner forsendelser som til sammen veide 37,3 millioner tonn. Dachser er representert med sin egen organisasjon i 43 land.

Det er mer informasjon om Dachser på www.dachser.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.