Skip to main content

​Paperless Trade - less paper, more speed!

Nyhet   •   jun 28, 2019 13:39 CEST

DHLs gratistjeneste Paperless Trade betyr mindre tid på å forberede sendinger, redusering av papirarbeidet, og raskere fortolling.

Paperless Trade (PLT) er en del av DHL Express sin GoGreen-strategi og er et miljøvennlig valg for selskapets kunder. I stedet for å skrive ut fakturaer og fysisk måtte feste dem på sendingene, kan man nå heller sende fakturaene elektronisk. Det vil si at i tillegg til å bruke mindre tid på å forberede sendinger, sparer man kostnader og forbruk tilknyttet papir og utskrift. Digital overføring betyr også tidligere mottak av fortollingsdokumenter, som igjen gjør at spørsmål knyttet til dokumentasjon kan løses raskere, og dermed redusere mulige leveringsforsinkelser. Dessuten har man mulighet til å tilpasse dokumentasjonen etter behov ved å laste opp digital signatur og firmalogo på fakturaer i systemet.

PLT er integrert i DHL Express sine sendingsløsninger, og er enkelt i bruk. Etter førstegangs bruk vil PLT automatisk komme opp som alternativ ved fremtidig forberedelse av sendinger. Man kan også velge mellom å lage handelsfaktura eller proformafaktura direkte i sendingsløsningen, eller laste opp sine egne fakturaer.

De fleste land aksepterer PLT, men noen land aksepterer kun PLT opp til en spesifisert deklarert verdi. DHLs sendingsverktøy vil automatisk fastlå om en sending vil nektes sendt med PLT iht tilgjengelig informasjon. Varer som derimot krever originale papirer for tollbehandling eller farlig gods-håndtering, kan ikke sendes som PLT.

For mer informasjon om Paperless Trade, kontakt DHL Express sin kundeservice på tlf. 21 00 22 00, eller på e-post: info@kundeservicedhl.no