Skip to main content

DHL Express vinneren av NHO-LTs Miljøpris for 2016

Pressemelding   •   okt 18, 2016 15:48 CEST

Prisen ble delt ut mandag 17.oktober på den store Transport & Logistikk konferansen på Gardermoen.

- Vi mener at dette er takket være tre parters innsats, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express.

Vår egen klare og beviste satsning over mange år, dernest konsernet (Deutsche Post) som vi er en integrert del av hvor vi helt tilbake i 2006 hatt et omfattende miljøprogram der kjernen er ”GoGreen”. Sist men ikke minst våre kunder som lenge har vært en del i vårt GoGreen program.

Omfattende satsning
Først lanserte vi en sertifisert kalkulator for drivhusgasser, GoGreen, hvor vi kalkulerer hvor mye drivhusgasser kundens sendinger generer. Kunden betaler litt ekstra, og dette går inn i et fond hos våre eiere, som uavkortet investerer i klimanøytraliserende prosjekter rundt om i verden.

En betydelig andel, ca. 15%, av våre sendinger fra Norge går som GoGreen sendinger. Parallelt med dette programmet så definerte DHL i 2009 en strategi og et mål for reduksjon av drivhusgasser: 30% reduksjon innen 2020 målt mot 2007-nivå. Dette var 10%-poeng mer ambisiøst enn målet som europeiske politikere satte på samme tid. Per 2016 ligger DHL godt foran målet.

En rekke tiltak er gjort

Vi har hatt, og driver fortsatt et omfattende program for å modernisering av vår store flyflåte. Tilsvarende har vi jobbet både her i Norge og globalt, med utfasing av distribusjonsbiler med eldre motorer til fordel for nye biler med langt lavere utslipp. I flere land har vi tatt i bruk biler med alternative drivstoff (primært El og hybrid). Løpende ruteoptimaliseringer gjøres for å sikre at vi kjører kortest mulige distanser. Vi drifter også et brett nettverk av ServicePoints. Det å kunne levere mange sendinger på ett sted kontra å kjøre disse til hver enkelt hjemmeadresse reduserer kjøring og utslipp. Distribusjon med sykler er vårt neste tiltak. På vårparten i 2017 vil vi igangsette distribusjon med sykler i Oslo. Dette gjøres i samarbeid med Oslo Kommune og Veidirektoratet.

DHL – Logistikkselskapet for hele verden.

DHL er den globale markedslederen innen ekspress og logistikk med tilstedeværelse i 220 land og områder. DHL har en unik produktbredde og tilbyr ekspressfrakt, sjøfrakt, biltransport, lagring, internasjonal post og 3. parts logistikktjenester. DHL er heleid av Deutsche Post DHL (DP DHL). Med programmer innen miljøvern, katastrofehjelp og utdanning, tar DP DHL sitt samfunnsansvar på alvor. Den totale gruppen har omlag 480 000 ansatte, og konsernet omsatte 59 miljarder euro i 2015.