Skip to main content

Brannsikkerhet i teori og praksis - med spesielt fokus på sprinkler

Pressemelding   •   mai 08, 2018 07:22 CEST

Kompetansseenter for brann- og driftspersonell og Dokumentert AS holder til i samme lokaler

Eier og driftspersonell sitt ansvar blir endelig ivaretatt i en kombinasjon av teori og praksis.

  • Kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegget som sikrer at det har riktig funksjon.
  • 2 kontrollører gjennomfører kontrollen slik at alle tester utføres uten å basere seg på driftspersonell sin bistand/kunnskap.
  • Driftspersonell får opplæring i forhold til ettersyn - som sikrer at de ivaretar funksjonen gjennom året.
  • Sammen med kontrollrapporten følger det en tegning som tydelig viser hvor alle avvik er og et bilde som viser avviket. Dette gjør det lett å finne og lukke avvik i ettertid
  • Det utarbeides en handlingsplan som hjelper eier i forhold til oppfølgning og lukking av avvik.
  • Hvis eier ønsker det vil avvik som ikke påvirker sprinkleranlegget sin funksjon, bli lukket etter en faglig vurdering.
  • ISO 9001 sertifisert - eneste i Norge i forhold til dette
  • FG sertifisert
  • Eneste firma som ivaretar kravene i NS 16763 Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer

Vi har som mål at våre kunder skal kunne få forskriftsmessige sprinkleranlegg uten avvik på en kostnadseffektiv måte. Dette er unikt og en av grunnene til at Frende forsikring har en samarbeidsavtale med oss. Vår målsetning er at de er det eneste forsikringsselskapet som ikke skal oppleve en unødvendig stor skade i et bygg som er sprinklet og vi har kontrollert. Dette vil selvfølgelig være positivt for eier og leietager for de blir ivaretatt og får hjelp til å ivareta forskrift om brannforebygging..

Dokumentert AS er alltid en tredjepart, slik det er krav om for at en sprinklerkontroll skal ha den nødvendige verdi. NS12845 punkt 21. Se teksten under.

Dette er årsaken til at stadig flere eiere inngår et samarbeid med Dokumentert AS. Vi bruker vår kunnskap, erfaring og engasjement på en måte som eiere setter pris på og opplever som unik. 

Det er kun ca 25% av alle sprinkleranlegg som er kontrollert. (10.000 av 40.000). Vi har mulighet til å hjelpe noen av disse, men de fleste må dessverre henvende seg til andre. Når de innser at de ikke ivaretar sitt ansvar slik forskrift om brannforebygging krever.

Dokumentert AS er initiativtager til Kompetansesenter for brann- og driftspersonell. Stedet som vil påvirke eiendoms- og entreprenørbransjen i forhold til brannsikkerhet. www.kompetansebd.no for mer informasjon.

Sjef for et rørleggerfirma sa "Beste kurs noen gang". Positivt men viser også at de som jobber med sprinkleranlegg har glede av mer kompetanse og erfaring.

Her er det mulig å se hvordan sprinkler skal fungere og hva som skjer når sprinkler ikke er riktig prosjektert/montert.

Det er tilsvarende installasjoner for andre aktive og passive installasjoner som skal ha en funksjon ved en brann. Når får du ellers en mulighet til å se dette? Samtidig få informasjon om hva som er nødvendig dokumentasjon.

Dokumentert AS utfører kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg i eksisterende bygg og uavhengig kontroll av sprinkleranlegg i byggeprosjekter. Dette bidrar til funksjonsdyktige og forskriftsmessige sprinkleranlegg.

Selskapets kompetanse, kapasitet og dokumentasjon er unik og er grunnen til at vi er en foretrukket samarbeidspartner for eier og driftspersonell rundt i Norge. Selskapet er en objektiv tredjepart i alle sammenhenger siden det ikke utføres prosjektering eller montasje.

Vi deler av vår kompetanse i verdensklasse, gjør andre gode og får sprinkleranlegg til å fungere.