Skip to main content

Eiendomssjef og Brannsikkerhet - Faglig oppdatering på 90 minutter

Pressemelding   •   jul 02, 2018 08:29 CEST

Det er dokumentasjonen du har når en slik situasjon oppstår som vil avgjøre om du risikerer fengselsstraff. Det kan også innebære store økonomiske krav om bygget ikke brenner men det selges. Kjøper foretar i større grad etterprøving av brannsikkerhet

Eiendomssjefer har normalt ansvaret for at brannsikkerheten er ivaretatt men ikke kunnskap eller forutsetninger for å ivareta dette. Vi ønsker å bidra til en forbedring.

Frokostseminar: Onsdag 5. september kl 9.00 til 10.30

Sted:                     Hoffsveien 9 - Kompetansesenter for brann- og driftspersonell

Deltagere:            Eiendomssjef og ledende teknisk personell

Program:

  • Brannsikkerhet - hva er det og hva skal ivaretas
  • Roller - hvem kan og skal gjøre hva for at brannsikkerheten er ivaretatt og dokumentert
  • Feil og mangler - hva er det en eiendomssjef må passe på for å unngå unødvendig risiko og kostnader

Påmelding:          anders@dokumentertas.no 

Hvis du velger å ikke få denne kunnskapen må du huske på følgende:

  • Politi som etterforsker øker sin kompetanse og vil i større grad kunne påpeke feil og mangler i forhold til brannsikkerhet
  • Forsikring vil i større grad foreta en reduksjon av forsikringsoppgjøret fordi du ar påført de en unødvendig risiko som ikke er i tråd med avtalen og forutsetningene. Hva sier ledelse og eiere om dette?
  • Ledelsen og eier av eiendomsselskaper "våkner" og fokuserer mer på brannsikkerhet. Da kommer spørsmålene om status i dine eiendommer. Hva kan du legge frem av dokumentasjon og informere om?  

Hvis du ikke deltar så kan det være en ide å knytte kontakt med meg på Linkedin. Det legges ut faglige artikler hver uke. På denne måten er det mulig å holde seg faglig oppdatert på en enkel måte. Disse artiklene leses av 1500-3500 personer. Brannsikkerhet er et tema som får stadig mer oppmerksomhet og du vil vel være oppdatert?

Under ser du responsen fra noen av de som deltok på forrige samling 26. juni:

De som deltar og følger opp kunnskapen opplever ikke det som fremgår av artikkelen under.

Kompetansesenter for brann- og driftspersonell er et unikt sted som viser brannsikkerhet i teori og praksis. Alle branntekniske installasjoner som skal ha en funksjon ved brann samlet i et lokale. Alt har riktig funksjon hver for seg og samlet. www.kompetansebd.no Dokumentert AS er initiativtager til dette og deler lokale.

Dokumentert AS utfører kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg i eksisterende bygg og uavhengig kontroll av sprinkleranlegg i byggeprosjekter. Dette bidrar til funksjonsdyktige og forskriftsmessige sprinkleranlegg.

Selskapets kompetanse, kapasitet og dokumentasjon er unik og er grunnen til at vi er en foretrukket samarbeidspartner for eier og driftspersonell rundt i Norge. Selskapet er en objektiv tredjepart i alle sammenhenger siden det ikke utføres prosjektering eller montasje.

Vi deler av vår kompetanse i verdensklasse, gjør andre gode og får sprinkleranlegg til å fungere.