Skip to main content

Nye regler for merking av kjemikalier

Nyhet   •   sep 17, 2014 12:07 CEST

Fristen for hvordan kjemikalier skal klassifiseres, merkes og emballeres (CLP) nærmer seg. Fra 1. juni 2015 vil alle kjemikalier bli berørt av CLP. 

Gjennom ulike overgangsordninger har CLP gradvis blitt innført i Norge, men fra 1. juni 2015 vil det ikke lenger finnes noen unntak og både stoff og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes i henhold til CLP.

CLP berører alle

Den nye merkeforordningen vil berøre alle i større eller mindre grad. Selv som forbruker vil du se ny emballasje og etiketter på produkter som inneholder farlige egenskaper. CLP har symboler som er hvite med en rød ramme, til forskjell fra de oransjefargede symbolene som vi er vant med fra før. I tillegg har det kommet flere symboler.

Har du og din virksomhet oversikt og kontroll?

Produsenter, leverandører eller de som i yrkesmessig sammenheng håndterer kjemikalier må gjennom en omfattende prosess innen fristen 1. juni 2015. Her er noen enkle trinn til hvordan man enklest kan forberede seg. Nøkkelordet er: start nå!

Dersom du produserer, selger, distribuerer eller importerer kjemikalier:

1)  Gå gjennom dine sikkerhetsdatablad og undersøk om opplysningene der stemmer i henhold til de nye klassifiseringskravene. Gjør det allerede i dag!

2)  Start å merke alle produktene med nye etiketter

3)  Sørg for at kundene dine mottar det oppdaterte sikkerhetsdatabladet – er man ikke nøye i dette leddet kan det få store konsekvenser i resten av verdikjeden

Dersom du håndterer kjemikalier på arbeidsplassen din:

1)  Lær oppalle ansatte i hva de nye faresymbolene betyr. Et godt tips er å henge opp en oversikt der bruk av kjemikalier finner sted slik at informasjonene er lett synlig. Du kan for eksempel printe ut en plakat på Miljødirektoratets nettsider

2)  Undersøk om det finnes emballasje dere selv fyller på, og forsikre dere om at disse er utstyrt med korrekt merking

3)  Oppdater risikovurderingen slik at du kan avdekke om ny klassifisering påvirker risikoen din. Det kan være du blir overrasket.

4)  Still krav til leverandørene dine allerede nå om at produktene deres må merkes etter CLP. Husk at dokumentasjon er ferskvare!

Du vil også finne masse bra informasjonsmateriell på nettsidene til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).


Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar