Skip to main content

Fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, åpner Norges viktigste seminar om kjemikalier

Pressemelding   •   jun 04, 2013 08:00 CEST

Strengere og mer omfattende regelverk for håndtering av kjemikalier krever økt kunnskap. For å imøtekomme dette behovet arrangerer ECOonline et seminar om sikker bruk av kjemikalier.

Kjemikalier påvirker oss alle, både som forbruker og i et yrkesaktivt liv. For å hindre unødvendig belastning på mennesker og miljø stilles det stadig strengere krav til at virksomheter tar ansvar for sine kjemiske produkter.

Fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, ser utfordringen næringslivet står overfor når det gjelder økte krav til sikker kjemikaliehåndtering:

- Det er et evighetsarbeid som krever tett samspill mellom tilsynsmyndighetene og bedriftene.

Lae ønsker at Fylkesmannen skal oppfattes som veileder fremfor et avskrekkende tilsynsorgan.

- Vi ser at de fleste er opptatt av å følge regelverket, men ofte mangler kunnskap.  Da er det viktig for oss å opptre som veiledere. Helten skal være den som finner løsningen, ikke den som finner feilen, sier Erling Lae.

På Sommerseminar i Tønsberg, 11. - 12. juni, samles over 300 deltakere fra hele landet for å bli oppdatert på siste nytt innen regelverk. I tillegg til deltakerne, som representerer 40 ulike bransjer, kommer det foredragsholdere fra både Arbeidstilsynet, Klif, næringsliv og forskningsmiljø. Se komplett program her.

Vi ønsker journalister velkomne, mange av foredragene er garantert kilde til saker interessante saker som fortjener større oppmerksomhet. For akkreditering, kontakt Ola Thjømøe: ola.thjomoe@ecoonline.com.


ECOonline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet. Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier også en betydelig fare for miljøet. 

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt ECOonline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag mer enn 60 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Espoo (Finland) og Neuchâtel (Sveits).

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar