Skip to main content

Effekttariffer: "Alle" slakter NVEs forslag om abonnert effekt

Pressemelding   •   mar 05, 2018 13:06 CET

EFOs næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, ber NVE trekke forslag om abonnement på effekt

27 av 30 organisasjoner som har sendt høringssvar til NVE om innføring av effekttariffer er negative. Det viser en gjennomgang Elektroforeningen (EFO) har gjort. - "Alle" slakter NVEs forslag om abonnement på effekt og forslaget må skrinlegges, sier EFOs næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie.

Elektroforeningen (EFO) er i utgangspunktet positive til effekttariffer. NVEs forslag om abonnert effekt fremstår imidlertid så dårlig utredet og med så mange negative konsekvenser at vi ikke kan støtte et slikt forslag. Det er også gjennomgangstonen i mange av de andre høringssvarene, i følge Voie. - Mange er skuffet over at NVE ikke har vurdert andre modeller, og at de ikke har vurdert de mulige negative konsekvensene av abonnert effekt.  

EFO frykter at abonnert effekt vil redusere utnyttelsen av nettet. - Vi trenger en tariffstruktur som gir insentiv for å redusere effekttopper når det trengs, men som også gir insentiv for økt effektuttak når det er mye ledig kapasitet i nettet. Økt utnyttelse av nettet i perioder med mye ledig kapasitet vil være et viktig bidrag til å redusere nettleien. Det er også en forutsetning for målet om økt elektrifisering.

En ny tariffstruktur må ta innover seg de mulighetene som eksisterende og ny teknologi gir. Gjennom utrullingen av AMS vil vi om kort tid vite mer om energi- og effektuttaket til husholdningene enn noen gang før. Det fremstår veldig merkelig å innføre et nytt tariffregime før vi har fått denne svært verdifulle informasjonen. Informasjonen fra AMS vil gi oss detaljert kunnskap om når og hvor kapasitetsutfordringene i nettet oppstår, og vil dermed gi oss et betydelig bedre grunnlag for å utarbeide en tariffstruktur som løser de faktiske problemene uten å samtidig lage nye problemer.

EFO anbefaler at forslaget trekkes tilbake og at NVE i samarbeid med næringsliv, forbruker- og miljøorganisasjoner utreder alternative modeller for effekttariffer. Sammen med Bellona, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Nelfo og Boligprodusentene har EFO også utarbeidet fem prinsipper de mener må ligge til grunn for en ny modell:

1. En omlegging av nettariffene må gi større gevinster enn ulemper for alle brukere av nettet. 

2. Omfordelingen av nettkostnadene må ikke gå på bekostning av sårbare kunder. 

3. Nettariffene skal gi positive stimuli til utnyttelse av nettet i perioder med ledig kapasitet, noe som vil utløse lavere nettleie og bedre vilkår for grønn verdiskaping og økt konkurransekraft. 

4. Gulrot bør brukes fremfor pisk 

5. Stimulere til økt teknologisk innovasjon som bistår forbrukene til bedre adferd og en mer kostnadseffektiv utnyttelse av nettet

Vi håper NVE tar med seg disse prinsippene i det videre arbeidet, når de nå må tilbake til tegnebrettet, avslutter Voie.

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for produsenter, importører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Våre medlemmer kan levere alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Samlet omsetter våre medlemmer for over 55 milliarder norske kroner og de har over 13000 årsverk. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.