Skip to main content

Et godt bidrag til regional utvikling i Ringsaker

Pressemelding   •   mai 18, 2016 16:46 CEST

Ringsaker kommune, Nes og Helgøya Bondelag og Eidsiva bredbånd går sammen om et Dugnadsfiberprosjekt på Nes og Helgøya.

Innbyggerne på Nes og Helgøya har signalisert et stort behov for fremtidsrettet bredbåndsnett. Nes og Helgøya bondelag har bidratt sterkt til å synliggjøre dette behovet. Eidsiva bredbånd er derfor svært fornøyd med å komme til enighet med Ringsaker kommune og Nes og Helgøya bondelag om en utbygging av fiberbredbånd til alle husstander og bedrifter på Nes og Helgøya. Utbyggingsområdet er avgrenset til skolekretsene Helgøya, Stavsjø, Dæhli, Hagelund og Årengen.

- Utbygging av fiberbredbånd er nødvendig for å ivareta fremtidens behov for internettbasert kommunikasjon og tjenester. Eidsiva bredbånd ser på utbygging av fiberbredbånd som et viktig bidrag til regional utvikling i innlandet, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva bredbånd.

Spleiselag nødvendig

En utbygging av fiberbredbånd er svært kostnadskrevende. Spesielt gjelder dette i områder med stor geografisk utstrekning og spredt bosetting. Her vil avgjørende forutsetninger for å realisere en utbygging være et spleiselag og lokal vilje til dugnad fra innbyggerne.

Eidsiva bredbånd er glad for at Ringsaker kommune investerer i dette spleiselaget, og sammen med de tildelte NKOM midler utgjør dette et helt avgjørende bidrag for å realisere denne utbyggingen. Samtidig vil evnen og viljen til noe lokal dugnadsinnsats være en suksessfaktor for gjennomføringen. Eidsiva bredbånd er svært godt fornøyd med at Nes og Helgøya bondelag ønsker å bidra i organisering og gjennomføring av dugnadsinnsatsen fra innbyggerne.

Rask oppstart

Eidsiva bredbånd har planlagt en utbygging i sektor, der hele utbyggingsområdet deles inn i soner. Praktisk informasjon for hver sone vil gjennomgås i egne informasjonsmøter i juni. Adresser innenfor utbyggingsområdet vil motta brev og møteinvitasjon i slutten av mai. Selve utbyggingen organiseres som et Dugnadsfiberprosjekt der enkelte grøfter graves på dugnad av innbyggerne. Planlagt utbyggingsperiode strekker seg fra juni 2016 til desember 2018.

- I Norge står dugnadsånden sterkt, noe som er grunntanken bak vår utbyggingsmodell Dugnadsfiber, forteller Skjellerud. 

- Må mobilisere

Typiske trekk for et Dugnadsfiberområde er relativt spredt bebyggelse og høyt engasjement for fiberutbygging. Det forutsettes at interessen for fiber er stor innenfor det aktuelle området, og at beboerne har vilje til egeninnsats knyttet til selve gravingen. Ved å legge til rette for egeninnsats gjennom et slikt samarbeid med kommunen og det lokale Bondelaget er det mulig å levere fiber og dermed bidra til at innbyggerne på Nes og Helgøya får et fremtidsrettet bredbåndsnett. Nå er det viktig at innbyggerne mobiliserer dugnadsånden og gjennomfører sin bestilling av fiberbredbånd så snart det er åpnet opp for dette, avslutter Skjellerud.

Eidsiva bredbånd er Norges sjette største bredbåndsleverandør med over 50.000 kunder. Vi har kunder på ulike aksessteknologier innen både privat og bedriftsmarkedet.. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården på Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.