Skip to main content

Automatisk kompensasjon for strømbrudd

Pressemelding   •   jun 26, 2019 14:05 CEST

Fra 1. juli 2019 får Eidsiva Netts kunder automatisk utbetaling av kompensasjon for langvarige strømbrudd.

Som en av de første i landet innfører Eidsiva Nett automatisk utbetaling av kompensasjon for langvarige strømavbrudd til selskapets nettkunder. 

- Tidligere måtte kunder søke om dette selv ved å fylle ut et elektronisk skjema på Internett. Med de nye automatiske strømmålerne (AMS), og et digitalisert system for registrering av feil og avbrudd,starter Eidsiva Nett nå med å utføre dette automatisk. Berørte kunder som har krav på utbetaling etter strømavbrudd som varer mer enn 12 timer, får nå automatisk fratrekk på en av de første månedsfakturaene etter avbruddet. Dette gjelder for strømbrudd som skjer fra og med 1. juli 2019, sier leder Nettstrategi Anne Sagstuen Nysæther i Eidsiva Nett.

Av tekniske årsaker kan ikke krediteringen skje allerede på første faktura.
- Når strømbrudd er registrert med en sammenhengende varighet på over 12 timer, mottar kunden en SMS med informasjon om utbetaling når dataene om avbruddet er ferdig behandlet, sier Anne Sagstuen Nysæther. For de kundene som får nettleiefaktura direkte fra Eidsiva Nett, vil krediteringen vises med beløp på fakturaen. De kundene som har samme faktura for nettleie og kraft, finner informasjon om dette på bilaget/fakturaen. Kunder som har e-faktura, får den samme informasjonen på fakturavedlegget i sin nettbank.

Det er myndighetene som har fastlagt reglene og satsene for utbetaling etter langvarige strømbrudd.


Satsene er:

  • Kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer.
  • Kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer.
  • Kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen.