Skip to main content

Eidsiva Nett tar i bruk helikopter med laser og kamera for å forebygge strømbrudd

Pressemelding   •   jun 27, 2019 12:28 CEST

I sommer skal Eidsiva Nett laserskanne og fotografere strømnettet ved hjelp av helikopter. Hensikten er å dokumentere strømlinjene og traseen linjene går i nøyaktig, og kartlegge skogen rundt linjene, for å oppdage og forebygge potensielle feil som kan føre til strømbrudd. Arbeidet starter 1. juli og pågår etter planen ut august.


Eidsiva Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd, og sikre kundene en sikker strømforsyning. Nå skal selskapet i gang med en stor kartlegging som skal gjøre vedlikeholdet mer effektivt og presist enn i dag.
- Denne metoden gir en god oversikt over linjenettet og skogen langs linjene, slik at Eidsiva Nett kan jobbe mer målrettet og detaljert med vedlikehold og utbedringer, sier Svein Arne Rakstang i Eidsiva Nett, som sammen med Thomas Sire er ansvarlige for henholdsvis dokumentasjon og vedlikehold av strømnettet. De ser fram til nytteverdiene som laserskanningen vil gi.

Teknologi med stor nytteverdi

- Eidsiva Nett laserskanner og fotograferer i løpet av sommeren totalt ca. 6000 kilometer med strømnett. Alle høyspent strømlinjer, master, komponenter og skogen langs kraftgatene skal kartlegges. Skanningen gir tredimensjonale laserpunkter, bilder og infrarøde bilder som gir en nøyaktig gjengivelse av strømnettet, og hvordan det er plassert i terrenget og i forhold til både hus og vegetasjon, sier Thomas Sire.

I Hedmark og Oppland forårsaker skogen mange feil og avbrudd på strømnettet. Laserskanningen gir et godt underlag for analyser av vegetasjon og risikotrær, som Eidsiva Nett kan bruke for å få en mer treffsikker skogrydding.

Helikopter, støy og sikkerhet
I dette arbeidet brukes et helikopter som flyr 50-60 meter over bakken i 70 til 100 kilometer i timen. Det har en underhengende skanner og kameraer.
Siden helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og hastighet, kan dyr reagere på støy. De som har dyr det må tas spesielt hensyn til i nærheten av traseene, kan melde inn dette på et skjemawww.eidsivanett.no.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen.