Skip to main content

Klart for utbygging av Tolga kraftverk

Pressemelding   •   jun 18, 2018 13:05 CEST

Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.

Tolga kraftverk vil gi 205 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til vel 10 000 husstander.

- Nå har styrene i alle Opplandskrafts eierselskaper fattet positiv investeringsbeslutning og vi vil starte bygging av Tolga kraftverk i løpet av relativt kort tid. Utbyggingen vil gi betydelig tilskudd av fornybar energi og store positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, sier leder Vannkraft Stig Morten Løken i Eidsiva.

Eidsiva er en av eierne av Opplandskraft og har lang erfaring med bygging av kraftverk. Eidsiva Vannkraft har ansvaret for drift og vedlikehold av 47 kraftverk i Hedmark og Oppland.

- Eidsiva Vannkraft er svært tilfreds med at vi har fått de andre eiernes tillit til å forestå utbyggingen av Tolga kraftverk. Vi har betydelig erfaring med utbygging av vannkraftverk, og store prosjekter som dette er med på å opprettholde og videreutvikle vannkraftmiljøet vi har i Eidsiva, sier Løken. Han legger til at det positive samarbeidet med Tolga kommune har lagt et godt grunnlag for utbyggingen.


Tolga kraftverk vil utnytte fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. Kraftverket vil gi god vinterproduksjon, og har begrensede miljømessige ulemper. 


Kraftverket fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet i april 2017. Opplandskraft har sendt planendringssøknad for å endre inntakskonstruksjonen fra en relativt stor lukedam til en enklere terskeldam. De omsøkte endringene innebærer reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring og lavere utbyggingskostnader sammenlignet med konsesjonsgitt løsning.


– Prosjektet er utviklet i samarbeid med Skanska Norge AS som entreprenør, Andritz Hydro AS som leverandør av elektromekanisk utstyr og Norconsult AS, sier Løken.


Fakta om Opplandskraft DA
Opplandskraft DAer eid av E-CO Energi, Eidsiva Vannkraft AS, Akershus Energi og Oppland Energi AS, hver med 25 prosent andel.

Kontaktpersoner
Stig Morten Løken, leder Vannkraft, tlf. 901 89 387.
Oddleiv Sæle, produksjonsdirektør, tlf. 901 89 388.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen.