Skip to main content

Grønt batteri lagrer strøm tilsvarende 260 000 panelovner på 1000W.

Nyhet   •   mai 20, 2016 10:27 CEST

Pumpekraftverk gjør Nyhellermagasinet til et grønt batteri.

En ny startfunksjon i pumpekraftverket Aurland 3 gjør at det kan startes og stoppes ubegrenset uten at det påfører kraftverket slitasje. Dermed kan E-CO utnytte svingningene i prisene gjennom hele året.

Les på: ENERGIUTDANNING

I forbindelse med kraftverket Aurland 3 kan man produsere kraft ut av det samme vannet flere ganger. Løsningen er pumpekraftverk. Det kombinerte kraftverket ble åpnet allerede i 1979, og vannet pumpes fra Vetlebotnvatn og opp i Nyhellermagasinet. Det var nå på tide å skifte ut pumpekraftverket, og med ny teknologi, kalt mykstarter eller mega drives, blir det mulig å starte og stoppe pumpe­kraftverket så ofte man har behov for. Det gir muligheter for utnyttelse av vannet på en helt annen måte enn tidligere.
– Vi hadde et pumpekraftverk, men måtte gjøre noe med det på grunn av slitasje. Det gamle pumpekraftverket var konstruert for å starte og stoppe et par ganger i året. Med økte variasjoner ble det hyppigere start og stopp, hvilket har gitt større slitasje, forklarer prosjektleder Olav Grøttebø.

Styres av pris
Selv om ikke prisdifferansen på døgnet er der riktig enda, så er prisdifferansen i løpet av året litt annerledes enn tidligere, og derfor blir det hyppigere av og på for pumpekraftverket. I tillegg har det vært mildere de siste årene.
– Med mykstarter kan vi utnytte prisdifferansene bedre. På det gamle anlegget er antallet starter begrenset til fire–fem i løpet av året på grunn av slitasje. Det gjør at det blir mer avtalestyrt start enn prisstyrt. Med en mykstarter så kan man, når man kommer ut på høsten, starte det på fredag når det er lave priser, og stoppe det igjen søndag når prisene er på vei opp igjen, forklarer Grøttebø.
– Kan dere starte og stoppe ubegrenset med en mykstarter?
– Ja, i prinsippet kan vi stoppe og starte så ofte som vi trenger det. Som markedet er nå, er det ikke de store svingningene gjennom døgnet, men mer gjennom helgen. Prisene responderer voldsomt på været, og det er det vi nå skal kunne utnytte bedre ved at vi kan pumpe opp vann når det er billig. Med ny teknologi kan vi like gjerne pumpe opp i mai som vi tidligere pumpet i juli, dersom vi har tro på at prisene stiger videre, forklarer Knut Helge Kjærvik, kraftverkssjef i E-Co Energi.

Aurland 3 kraftverk Ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Åpnet i 1979. Kombinert kraftverk/pumpekraftverk. To reversible francisturbiner hver på 1 MW utnytter et fall på 400 meter fra Nyhellervatnet. Midlere årsproduksjon er på 350/281 GWh.

Aurland 3 kraftverk
Ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.
Åpnet i 1979.
Kombinert kraftverk/pumpekraftverk.
To reversible francisturbiner hver på 1 MW utnytter et fall på 400 meter fra Nyhellervatnet. Midlere årsproduksjon er på 350/281 GWh.

I gang

Montasjen av kontrollanlegget startet i januar 2016. I august året før startet det bygningsmessige arbeidet.
– Tidligere var kontroll­anlegg konsentrert i et rom inne i kraftstasjonen. Nå kan vi spre det litt utover slik at vi får en mer optimal plassering av blant annet kontrolltavler og andre ting, forklarer Kjærvik.
Mykstart-teknologien er kontrahert med ABB. Det ble gjort i juni 2015, og komponentene leveres i mai 2016. De gamle pumpene står der fortsatt, men disse vil bli erstattet så snart de nye ankommer. Nå har E-Co Energi begynt å forberede leveransen som kommer til sommeren, og som skal bygges inn i løpet av høsten.
Pumpen er en turbin som reverseres. Et aggregat som snur dreieretningen. Pumpen er på 2×129 MW, og den klarer å pumpe 28 000 liter vann i sekundet 400 meter opp. Når turbinen brukes til kraftproduksjon, er effekten 2×135 MW.
Det eksisterende pumpekraftverket startet på et halvt minutt, og så var det bånn gass med en gang. Det ga stor slitasje. Den nye bruker rundt tre minutt på å dra opp turtallet til det maksimale, og med en slik mykere start blir slitasjen redusert. Derav også navnet «mykstarter»

Annerledes i Europa
Pumpekraftverk finnes flere steder i Europa, men der har de et annet utgangspunkt enn i Norge. Der brukes det til å regulere for mye uregulerbar kraft fra sol og vind. Det er lite lagringskapasitet, så de må lage kunstige dammer. Det gir store inngrep. I tillegg trenger de rask regulering, raskere enn det man får til med en mykstarterløsning.
– Det vi satser på nå, har ikke så rask reaksjonstid. Det trenger rundt 15 minutter før det kommer i gang. Men i Norge har vi til gjengjeld mange store peltonaggregater som er raske å regulere. Det er forskjellen på motivasjonen på å bygge pumpekraftverk i Norge og Europa, forklarer Kjærvik.

Grønt batteri
Pumpekraftverket med mykstarter i Aurland vil bli som et grønt batteri. Ideen var i utgangspunktet å sikre forsyning gjennom hele året, men nå vil man i større grad kunne benytte Nyhellerdammen som et stort grønt batteri som stadig fylles på når prisene tilsier det.
Det finnes om lag 600 hurtig­ladere (CHAdeMO 50 kW) for elbil i Norden ifølge elbil.no. Totalt gir dette 30 MW. Pumpene i Aurland 3 kan med andre ord dekke 10 ganger så mange som alle hurtig­ladere som finnes i Norden til sammen, og det når de brukes på maksimal belastning.
Verdens største batteri (Duke Energy Notrees Wind Storage Demonstration Project) i Texas er til sammenlikning på 36 MW, som det kan levere i inntil 40 minutter.
Aurland 3 kan dermed trygt kalles et grønt batteri når det står klart.

Nyheller­magasinet: Ligger 1 438 meter over havet, og magasin­kapasiteten er på 448 millioner m3. 5-årsmagasin. Det vil si at lokaltilsiget til magasinet er så lite at man med normalt tilsig bruker fem år på å fylle det opp. Dammens kapasitet er mye større enn nedbørsområdet.

Redning i flommen
Men pumpekraftverket er også til stor nytte i flomsituasjoner. Det har man sett flere ganger. Under den store flommen i oktober 2014 gikk pumpene.
– Hadde vi ikke hatt pumpene da, så hadde vi hatt en mye mer alvorlig situasjon nedover Aurlandsdalen, forteller Kjærvik.
Nabovassdraget ble hardt rammet, mens det i Aurlands­vassdraget knapt var synlig at man hadde hatt en flomsituasjon. Det skyldes en kombinasjon mellom pumpebruk og regulering.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.