Skip to main content

Kraftbransjen blir mer populær blant høyt utdannede.

Nyhet   •   feb 17, 2016 10:46 CET

Nedgangen for oljebransjen er bare én av grunnene til at kraftbransjen blir mer populær blant høyt utdannede teknologer og realister, ifølge Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse 2015.

– Kraftbransjen har nok ikke stått øverst på listen blant våre nyutdannede de siste årene. Dette kan endre seg med større fokus på klima og fornybar energi, sier Terje Sletnes, som er direktør for samfunnspolitikk i Tekna.
Denne foreningen har medlem­mer med mastergrad eller mer innen tekniske og naturfaglige felt.
– Vi ser en økning i søkermassen fra samla opptak på en del elkraftfag og energi og miljø ved universitetene og høyskolene; dette kan vitne om en vekket interesse blant de unge for å studere disse fagene. I dag studerer 4,7 prosent av studentene våre energi og miljø, mens 4,1 prosent av de ordinære medlemmene våre har denne ­fagbakgrunnen, legger han til.

Tøffere arbeidsmarked
Teknas ferske markedsundersøkelse for 2015 viser at medlemmene merker konjunkturnedgangen i norsk økonomi.
– 15 prosent av de nyutdannede medlemmene var uten jobb per 1. november 2015. Det er fem prosentpoeng flere enn på samme tid i 2014. Vi må ti år tilbake i tid for å finne sist arbeidsledigheten blant våre medlemmer var like høy som nå, forteller Sletnes.
Likevel er sivilingeniører og andre høyt utdannede fortsatt populære.
– Nesten 60 prosent av våre nyutdannede fikk seg jobb før studie­slutt. Det er høye tall når vi sammenlikner med andre utdanninger, framholder Sletnes.

Tydelige tendenser
Tekna-undersøkelsen er ikke fullt ut dekkende for situasjonen i arbeidsmarkedet for norsk kraftbransje generelt, siden de fleste av foreningens medlemmer jobber i privat sektor. Bare tre av ti av de nyutdannede har eller skal begynne hos arbeidsgivere eid av stat eller kommune.
Andelen av de som skal begynne i privat sektor, og som velger kraft- og vannforsyning, øker fra fire til fem prosent. Oppslutningen øker altså tydelig, med forbehold om statistisk feilmargin, men kan omfatte noen mennesker som jobber utenfor den ­tradisjonelle kraftnæringen. På den annen side kan representanter fra kraftbransjen inngå i andre faggrupper, som elektro og telekom, maskin og industriell økonomi og teknologiledelse.


"Vi må ti år tilbake i tid for å finne sist arbeidsledigheten blant våre medlemmer var like høy som nå."
Terje Sletnes, Tekna

Rådgiver Cecilie Solberg Bråthen i Tekna sier at flere av de spurte har begynt i kraft­selskaper, Statnett og NVE, men at ­foreningen fortsatt har en relativt lav andel av medlemmene innen kraftbransjen.
Bare 13 prosent av de som hadde fått seg jobb, begynte i petroleumsbransjen. Det er 26 prosentpoeng færre enn i 2014. Størst vekst har data/it med 17 prosent i 2014 og 22 prosent i 2015. Konsulentbransjen er også populær, rådgivning er opp fra 17 prosent til 22 prosent i fjor. Bygg og anlegg øker med fire ­prosentpoeng til åtte prosent.
Måledatoen er omtrent et halvt år etter endt utdannelse. Om lag 1000 personer svarte på ­undersøkelsen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy