Skip to main content

Offentlig forvaltning er langt ifra kjedelig

Nyhet   •   mai 09, 2016 12:34 CEST

Utfordrende: Christina og Jon-Martin har fått jobbe med utfordrende oppgaver og er blitt overrasket over mangfoldet av ­fagmiljøer i NVE. Også sosialt har de funnet seg godt til rette. Foto: fredrik kveen

Offentlig forvaltning er langt ifra kjedelig. Hos NVE fant Christina og Jon-Martin jobbene de lette etter med varierte arbeidsoppgaver og med ulike tidsperspektiv.

Les på: ENERGIUTDANNING

Christina Stene Beisland er i likhet med sjefen i NVE, Per Sanderud, utdannet samfunnsøkonom. I 2013 var hun ferdig med sin masteroppgave på Blindern, samme år fikk hun tilslaget på jobb i NVE.
Det er mange måter å finne frem til en endelig karriere på, og for Christina gikk den fra realfag, gjennom flere utenlandsopphold og molekylærbiologi, før hun endte opp med samfunnsøkonomi.

Christina Stene Beisland Alder: 30 Stilling: Rådgiver i energiavdelingen Utdanning/arbeidserfaring: Masteroppgave ved Universitetet i Oslo, samfunnsøkonomi Statkrafts sommer­prosjekt 2011 Nasdaq sommer­jobb 2012

Christina Stene Beisland
Alder: 30
Stilling: Rådgiver i energiavdelingen
Utdanning/arbeidserfaring:
– Masteroppgave ved Universitetet i Oslo, samfunnsøkonomi
– Statkrafts sommer­prosjekt 2011
– Nasdaq sommer­jobb 2012

– Jeg var innom molekylærbiologi og spansk. I tillegg var jeg utvekslingsstudent i Buenos Aires og deretter praktikant ved ambassaden i Venezuela. Etter dette var det jeg først tok fatt på samfunnsøkonomisk fag, forklarer hun.
Hun hadde ved dette tidspunktet enda ikke fattet spesiell interesse for studier rundt fornybar energi. Det var først da hun i 2011 tok del i Statkrafts sommerprosjekt at gnisten for fornybar energi oppstod. Etter sommerprosjektet hos Statkraft var Christina i jobb hos Nasdaq sommeren etter. Sommeren deretter fikk hun jobb hos NVE.
– NVE var en naturlig forlengelse, selv om det kanskje ikke virker så selvsagt å gå fra Nasdaq til NVE, forklarer Christina.
Hun fikk jobb i analyseseksjonen i energiavdelingen. Blant annet var hun delaktig da NVE hadde en viktig rolle med å analysere kabelprosjektene før Statnett fikk konsesjon til å bygge kablene til Tyskland og England.
Nå sitter hun med mye av arbeidet som må gjøres for å presentere elementer til kontrollstasjonene for elsertifikater som kommer sommeren 2016. Noe av styrken ved NVE er nettopp at de sitter tett på all informasjon med årelang datahistorikk og nyere informasjon om aktører og marked. Dette, i tillegg til rollen vedrørende konsesjoner og tilpasninger til EU-systemet, setter NVE i en svært sentral rolle i hele kraftsystemet. Det er noe av det som også gjør NVE til en spennende arbeidsplass.

– NVEs stemme blir jo hørt. NVE er en aktør som er med på beslutninger fra det lokale til det internasjonale, forklarer hun.

Kort og lang sikt
Christina understreker også at hun får en veldig bred oversikt over hva som rører seg i kraft­systemet da oppgavene strekker seg fra ukentlige kraftmarkeds­rapporter til arbeid med hvordan det norske kraftsystemet vil tilpasse seg framtidens klima. Rapporten «Et vær-avhengig kraftsystem og et klima i endring» ble publisert på Energidagene 2015. En rapport som også vassdrags­direktør Per Sanderud har benyttet mye.
– I dette tilfellet ser man verdien av å ha bred kompetanse samlet under ett tak. Vi samarbeider mye med både hydrologer og ingeniører, forklarer Christina. Hun understreker også at den relativt flate organisasjonsmodellen gjør det enkelt å ha kontakt med ledelsen, også NVE-sjef Per Sanderud.
Det er også utallige sosiale ­aktiviteter som tilbys.Med et godt sosialt miljø, aktivt bedriftsidrettslag og faglunsjer blir det mange interessant diskusjoner og innspill fra mange av de som kan så mye. I tillegg bidrar det gode miljøet til liten gjennomtrekk av ansatte.
– Det er noen som har vært her i 40 år, og det må det jo være en grunn til. De sitter på mye historie og kunnskap. Samtidig er det – mange nye. Miksen er bra. Det gjør at jeg har en spennende jobb, avslutter Christina.

Jon-Martin hadde lenge sett på energibransjen som et spennende yrkesvalg. At han skulle finne et så bredt mangfold av fagmiljøer som han gjorde i NVE, var han imidlertid ikke forberedt på.

tter å ha studert i åtte år ble Jon-Martin Pettersen ansatt i NVEs energiavdeling. Da hadde han allerede en master­grad fra Bergen og var godt i gang med en master også på BI. Den ble imidlertid fullført etter at han ble ansatt hos NVE

Jon-Martin Pettersen Alder: 30
Stilling: Overingeniør ved tilsyns- og beredskapsavdelingen
Utdanning/arbeidserfaring:
– Elkraftingeniør, bachelor i elkraftteknikk i Bergen
– Mastergrad fra Universitet i Bergen på instrumentering og målevitenskap BI, ett år med økonomi og administrasjon
– Mastergrad BI, innovasjon og entreprenørskap

– Var det tilfeldig at det ble NVE?
– Jeg tenkte hele tiden at energibransjen er spennende, og alle steder innen sektoren var egentlig interessante. NVE var veldig til stede ved studie­stedene og er hele tiden i media, så de var kjente. Da stillingene kom ut med spørsmål om «Vil du være med og forme energiforsyningen» eller noe sånt, så var det en selvfølge at jeg skulle søke, forteller Jon-Martin.
I likhet med Christina peker også Jon-Martin på at man som nyansatt hos NVE får muligheten til å jobbe med mange spennende prosjekter på et nivå som vil få avgjørende betydning. Ikke minst er de et rådgivende organ for Olje- og energi­departementet (OED) og får ofte prosjektoppdrag fra politisk hold.

Energisystem og IKT forenes
Jon-Martin begynte i energiavdelingen, men har nå startet i ny stilling hos tilsyns- og beredskapsavdelingen som også har tett oppfølging mot Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og OED, spesielt i ekstremsituasjoner. I tillegg er de en viktig kontakt­flate ut mot kraftselskapene. Utfordringene er etter hvert ikke bare ekstremvær, men også utfordringer rundt digitalisering og den ­sårbarheten det fører med seg.
– Vi ser en stadig tettere integrasjon mellom IKT og det som er styringen av energisystemet. En del av utfordringene rundt IKT vil sannsynligvis etter hvert også bli integrert i kraftsystemene. Hvordan vi skal sørge for at alt som er nytt blir implementert på en sikker måte, slik at vi ikke åpner for sårbarheter som vi ikke visste om, det jobber vi mye med nå, forklarer Jon-Martin.
Han peker på at det i dag er viktig med samarbeid innen kommunikasjon ved ekstremsituasjoner, men minner om at det er enda viktigere dersom det er snakk om cyber­angrep. Hvordan man snakker sammen, hvordan man deler informasjon og hvor mye informasjon man går ut med, er avgjørende.

Utfordringene er etter hvert ikke bare ekstremvær, men også utfordringer rundt digitalisering og den ­sårbarheten det fører med seg.

Roser miljøet
– Til tross for alvorlige arbeidsoppdrag er det først og fremst det positive som trekkes frem også av Jon-Martin. Også han peker på god faglig bredde og et godt sosialt miljø.
– Det er deilig å jobbe her, med mange fagmiljøer og god fleksi­bilitet og mulighet til å komme med innspill og bli hørt. Det er veldig mye tung kompetanse. Og så er det variert.

Jeg tror at man uten problemer kan jobbe i NVE hele livet uten å jobbe med det samme hele tiden, sier Jon-Martin.

Han trekker frem hvor viktig det er at de ulike fagbitene jobber sammen i en helhet, og legger heller ikke skjul på at NVE er viktig – og har stor myndighet.
– Det er ikke mye som skjer uten at NVE sier ja. Det høres kanskje ikke så positivt ut, men vi prøver å være på lag med aktørene og baserer avgjørelser veldig mye på tilbakemeldinger i høringer, forklarer ­overingeniøren.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy