Skip to main content

Statnett – Vil skape nærmere 30 000 arbeidsplasser

Nyhet   •   des 02, 2015 10:15 CET

Statnetts milliardinvesteringer de neste årene vil gi nærmere 28 000 arbeidsplasser. De aller fleste vil imidlertid dekkes inn av utenlandsk arbeidskraft. Statnett-sjefen mener Norge har sovet i timen.

Statnett-master-392x272

En rapport fra Thema Consulting Group viser at Statnetts planlagte investeringsløft for strømnettet frem til 2025 kan skape nesten 28 000 årsverk i Norge. De neste fem årene planlegger Statnett å investere mellom 40 og 55 milliarder kroner i strømnettet. I tillegg kommer verdiskapingen som nettprosjektene legger til rette for når anleggene er i drift.

Statnetts konsernsjef Auke Lont trakk på Høstkonferansen frem eksempelet fra prosjektet Ørskog–Sogndal som Statnett er i ferd med å gjennomføre.

– Der har den eksterne konsulenten kommet frem til at det er rundt 1800 årsverk som dette prosjektet genererer nasjonalt. Av det er det rundt 500 som havner lokalt, rundt 150 regionalt og litt over 1100 nasjonalt, fortalte Lont.

– Dette er tall vi legger merke til i perioder der andre sektorer sliter med sysselsetting, understreket Statnett-sjefen, som også kunne vise til ulike grupper som hadde fått nyte godt av arbeidene som Statnett gjør på linjen, som hotelleiere, bakere osv.

Fra lokal til internasjonale

Av de 28 000 arbeidsplassene, vil det både være lokale, regionale og nasjonale årsverk. Men det vil også – og kanskje i størst grad – gi oppdrag til internasjonale aktører og deres ansatte. Statnett er fanget av konkurranse og er bundet av offentlige anbud og innkjøp.

– Det er litt av min frustrasjon. På linjeutbyggingssiden finnes det veldig få norske aktører – om noen – som kan ta de store utbyggingsprosjektene, sier Lont til Energi, tydelig oppgitt over fraværet av store norske aktører.

Han forklarer videre at Statnett har forsøkt å løse dette ved å dele opp store prosjekter i mindre delprosjekter for å åpne opp for at mindre leverandører kan være med i anbudsrunden likevel. I tillegg har Statnett sørget for at det er et behov for å bruke lokale leverandører til for eksempel vei og stasjonsplanlegging og lignende.

Statnett-master-helikopter-392x-272Mange forskjellige typer arbeid utføres når høyspent strekkes. Foto: Begge Statnett.

– Det er en dimensjon vi bør legge vekt på, som kanskje ikke har vært så mye belyst, nemlig viktighetens av at det finnes lokale krefter som i neste omgang kan bidra til at vi holder alt ved like, påminner Statnett-sjefen.

Skuffet

Lont mener det lenge har vært tydelig at Statnett skal gjøre store investeringer og mener noen burde ha fanget opp dette signalet.

– Jeg er skuffet. Vi har fulgt en plan. Vi har vært tidlig ute. Allerede i 2010 forelå det en plan om neste generasjons sentralnett, der vi la frem at det skulle investeres mange milliarder kroner hvert eneste år fremover. Hvis noen hadde fanget dette opp, så kunne man ha planlagt og stablet på bena en leverandørindustri her i Norge som kunne ha konkurrert med Dalekovod og Consortio Italia og de andre europeiske. Vi er veldig fornøyd med disse, men ut ifra hva vi har sagt de siste fem årene burde flere ha sett den planen vil har kommet med, påpeker Lont.

Et lyspunkt er det likevel at Statnett nå ser at det er mange som byr på hele strekningen fra Balsfjord. Der er det snakk om 300 kilometer linje som skal oppføres.

– Jeg kan ikke si noe mer enn at det er mange som er inne med tilbud. Om det er norske eller utenlandske aktører, det vet jeg ikke, sier Lont.

Billedtekst:

Krever arbeidskraft: Dalekovod sto for utbyggingen av linjen mellom Sima og Samnanger i 2010. Fortsatt savner Statnett-sjef Auke Lont norske aktører som kan ta opp kampen med Dalekovod og andre europeiske selskap som kan påta seg tunge linjeutbyggingsoppdrag. Foto: Morten Solberg

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.