Skip to main content

Når vitaliserende lys og intelligent styringsteknologi møtes

Pressemelding   •   feb 08, 2016 07:30 CET

Biologisk aktivt lys er et tema med et fremtidspotensiale som for lengst er blitt anerkjent av belysningsbransjen. Produsenten ESYLUX, også kjent som spesialist på automasjonsløsninger, har nå utviklet en fremtidsrettet form av denne belysningen med SymbiLogic-teknologien. Den er optimalisert for en spesielt effektiv konvertering – og dessuten for ulike verdensregioner.

Lyskontroll er et bredt begrep med mange betydninger. Noen ganger bidrar det til å øke energieffektiviteten, mens det andre ganger bidrar til å opprette og spille ut individuelle lysstemninger. Et nøkkelbegrep som omfatter langt mer i sin betydning for mennesker er det såkalte Human Centric Lightning, en belysning som gir en positiv biologisk virkning på mennesker gjennom lys som endrer lysstyrke og fargetemperatur dynamisk i løpet av døgnet.

Usynlig lysinformasjon som påvirker hormonsystemet
Det er først og fremst de såkalte lysfølsomme, intrinsiske retinale ganglioncellene (ipRGC) i netthinnen på menneskets øyne som er ansvarlige for dette. De sørger for at netthinnen også transporterer usynlig lysinformasjon. Dermed reagerer de på endringer i lysstyrke og lystemperatur og påvirker prosessen i det sentrale nervesystemet, eller utløser disse. Det naturlige dagslyset viser hvordan en slik endring kan se ut: Om morgenen er lyset mørkere og noe varmere hvit, utpå dagen lyser det kraftig og med en tydelig høyere andel blått takket være jordens atmosfære, før det igjen blir mørkere og varmere hvitt mot kvelden. På denne måten har lyset en biologisk virkning.

Siden omformingen av en slik belysning er avhengig av kompetanse innen både lys og intelligent styring, har automasjonsspesialisten ESYLUX utviklet en egen teknisk omforming: SymbiLogic-teknologien. "Vi har mange års kompetanse innen elektronikk, og vi utnyttet den til fulle i denne utviklingen", sier Dr. C. Claudius J. Noack, leder av lysutviklingen i bedriften. I tillegg er det en fordel at det biologisk virkende lyset fremheves bedre med den hvite LED-en enn med RGB-LED-er eller lysstoffrør. Grunnen til det er at den hvite LED-en – egentlig en blå LED overtrukket med et hvitt fosforlag – har et avbalansert spektrum og derfor ligner mer på det ekte sollyset i dette henseende.

SymbiLogic-teknologi for høyere livskvalitet i næringsbygg
SymbiLogic-teknologien er optimalisert for en biodynamisk belysning i næringsbygg og blir av ESYLUX integrert i utvalgte belysningsløsninger. "Vi sørger for et lys som styrker folks vitalitet, konsentrasjonsevne og sunnhet", sier Claudius Noack, og viser til de tallrike vitenskapelige studiene som har bekreftet disse effektene flere ganger. Ekstra sterkt lys med høyt innhold av blått bidrar til å hemme melatoninproduksjonen i kroppen om dagen, og øker dermed blant annet ytelsesevnen. Lysforløpet til SymbiLogic har en spesiell egenskap: I tillegg til et naturlig dagsforløp tilbyr ESYLUX et alternativt forløp som motarbeider den vanlige ettermiddagstrettheten med et aktiverende lys, iht. eksempelet til DIN SPEC 67600. Dermed produserer den ved behov en lyseffekt som har positiv innvirkning både på den enkeltes humør og på bedriftens produktivitet. Samtidig, slik som alle typer Human Centric Lighting, sørger det aktiverende lyset om dagen for en bedre søvn som gjør deg mer uthvilt. Da er melatoninnivået nemlig ekstra høyt til nøyaktig riktig tidspunkt.

Sensorer for optimal lysstyrkekontroll og høyere energieffektivitet
En annen avgjørende aktør er sensorene, som produsenten har integrert i lysløsningene med SymbiLogic. Den har ikke bare en automatisk tilstedeværelsesdetektor, som sørger for at belysningen bare aktiveres når det er mennesker i nærheten. Den har også en egen lysmåler. Med denne sørger SymbiLogic for at dagslyset utnyttes automatisk, på samme måte som en klassisk konstantlysregulering, og reduserer dermed det nødvendige strømforbruket. "Energieffektivitet utgjør en del av selve kjernen til varemerket vårt. Derfor er vi konsekvente på dette", sier Dr. Noack. Dermed opprettholdes det alltid en standard minimum lysstyrke, omtrent slik det kreves på arbeidsplassen.

Den automatiske utnyttingen av dagslyset er også av fundamental betydning for det biologisk aktive lyset. "Det er den som lar oss kontrollere den ønskede lysstyrken nøyaktig til ethvert tidspunkt, og dermed også den biologiske effekten", forklarer Dr. Noack. Forklaringen på dette er nærliggende: På samme måte som med konstantlysreguleringen, blir lampene foregitt en bestemt lux-referanseverdi. Forskjellen er bare at denne referanseverdien endrer seg i løpet av dagen. Dersom en lampe skulle endre denne "dynamiske" referanseverdien på egenhånd, uten å ta hensyn til dagslyset som kommer inn, ville den faktiske lysstyrken alltid vært kraftigere enn ønsket. Til slutt ville dagslyset og det kunstige lyset legges sammen permanent. Endringer i været ville spesielt ha gitt en fare for store svingninger. Dette skjer når det tette skylaget utenfor plutselig går over til strålende solskinn eller omvendt, og lampene ikke reagerer på dette.

"Til Roma med et knappetrykk"
Hvis man ser på hele globusen, er det enda en faktor som spiller inn ved simulering av lysstyrke og lystemperatur, denne gangen av geofysisk karakter. De samme lysforholdene gjelder nemlig ikke overalt i verden. I nord skinner solen annerledes enn i sør. Ulike breddegrader gir altså ulikt lys. Årsaken er at sollyset treffer jorden eller jordatmosfæren i ulike vinkler. SymbiLogic tar hensyn til dette. Den er i stand til å etterligne lysforholdene på ulike breddegrader. Brukeren kan dermed velge det som passer ham best i et stort utvalg av lysforløp. Forløpene orienterer seg etter lysforholdene i mange ulike verdensmetropoler, noe som gir muligheten til å "reise til Roma ved et knappetrykk", som Claudius Noack bemerker. Du kan velge New York, Hamburg eller Rio de Janeiro, i tillegg til mange andre byer.

Individuell overstyring – ved behov også via app
For å gi brukeren full individuell kontroll over den automatiske lysreguleringen, tillater SymbiLogic-teknologien manuell overstyring av lysfarge og -styrke samt lagring av de innstilte verdiene i statiske scener. På den måten kan brukeren ved hjelp av trinnløs endring av lysstyrken og lysfargen („Tunable White“), aktivere seg selv med en "lysdusj" ved behov, eller eventuelt slappe av i arbeidspausene med et mørkere, varmhvitt lys. Til forskjell fra vanlig lys sørger SymbiLogic i tillegg for at lysstyrkenivået opprettholdes når bare lysfargen endres. På den måten blir ikke den ønskede stemningen eller lysforholdene for øynene forstyrret. SymbiLogic-funksjonene styres via app ved behov.

Om ESYLUX – Performance for Simplicity

ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer elektrotekniske produkter for større energieffektivitet og sikkerhet i industri-, nærings- og privatebygninger. Tilbudet suppleres av servicetjenester som ESYLUX Academy eller tilbud om prosjektveiledning. Prosjektavdelingen ledsager komplekse byggeprosesser fra planlegging til overtakelse, og gjør utvalget av tjenester komplett. Selskapet har sitt hovedkvarter i Ahrensburg utenfor Hamburg i Tyskland, og selskapets røtter strekker seg helt tilbake til 1968. Siden den gang har ESYLUX satt kvalitetsstandarden internasjonalt for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer, teknisk utendørsbelysning, nødbelysning og røykdetektorer. Samtlige produkter er merket med kvalitetsmerket «German Engineering». Per i dag representeres selskapet av tolv datterselskaper i Europa og har på verdensbasis samarbeidspartnere på 17 adresser i Asia, Australia, Midtøsten, Sør-Afrika og Sør-Amerika.

Les mer på www.esylux.no

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy