Skip to main content

Forbudets betydning

Pressemelding   •   mar 18, 2018 12:50 CET

Forbundet Mot Rusgift foretok på sitt årsmøte i helgen en revisjon av sitt narkotikapolitiske program. Det var enighet om at innehav og bruk av narkotika fortsatt skal være forbudt og straffbart. Her ble det også gitt en begrunnelse for at fortsatt forbud er viktig å opprettholde.

Norge har, i likhet med det store flertallet av verdens land, valgt å kriminalisere import, omsetning av narkotika, og en del land har også, i likhet med Norge, kriminalisert innehav og bruk. Dette gjelder alle illegale rusgifter, fra hasj til heroin. Hensikten er å redusere tilgjengeligheten, og på den måten forhindre nyrekruttering og bruk. Men for at kriminaliseringen skal ha noen hensikt, må den håndheves. Dette må skje både ved å forhindre bruk, spredning og organisert salg på gateplan, og ved å forfølge storimportører og grossister, og stoppe narkotikaimport ved grensene. Narkotika­trafikken har ofte sammenheng med andre former for økonomisk kriminalitet, og pengene herfra brukes av kriminelle til å skaffe seg fotfeste i deler av det ordinære næringslivet. De stoffavhengige er en viktig drivkraft i narkotikatrafikken, som selgere og spredere på gateplan. At man innenfor kriminalomsorgen og i spesialisthelsetjenesten og kommunene lykkes i behandlings- og rehabiliteringsinnsatsen for derigjennom å stoppe deres omsetningsvirksomhet, vil være et viktig bidrag til å forhindre nyrekruttering og økt avhengighetsutvikling.

Noen delstater i USA har vedtatt å legalisere rekreasjonell bruk av cannabis, og noen andre stater er i ferd med å følge etter. Dette er en utvikling som øker tilgjengeligheten til cannabis, for ungdom og voksne og øker antallet brukere, og på den måten også øker skadevolumet. Colorado som var den ene av de to første statene som legaliserte cannabis, erfarer nå en rekke økte skadevirkninger, økt bruk av cannabis blant ungdom og voksne, som økte marihuanarelaterte trafikkulykker og dødsfall, økte marihuanarelaterte sykehusinnleggelser og legevaktbesøk. Colorado ligger på topp av alle delstater i USA når det gjelder cannabisbruk blant så vel unge som voksne I tillegg er det i ferd med å vokse fram en cannabisbasert økonomi, som tjener penger på produksjon og omsetning av cannabis, på produksjon og omsetning av kaker, gotterier og leskedrikker med høyt THC-innhold. Antallet barn som er blitt bragt til legevakt med cannabisforgiftning har økt.

Virkemidler og tiltak:

a) Vi krever at all illegal omsetning og spredning av narkotika må følges opp av politi og rettsvesen.
b) Vi ønsker å forhindre all etablering av offentlig kjente narkoscener, som tidl. Plata i Oslo og Nygårdsparken i Bergen.
c)Vi ønsker å styrke tollvesenets innsats for å forhindre smugling av stoff til Norge.
d) Vi ønsker å styrke politiet, og målrette ressursene både mot gatepatruljering, spaning og etterforskning av narkotikalovbrudd.
e) Vi ønsker narkotikalovbrudd raskt pådømt, med et behandlingstilbud i den andre enden for alle gjerningspersoner som samtidig har et avhengighetsproblem.
f) Vi ønsker å styrke etterforskningskapasiteten i forhold til økonomisk kriminalitet, spesielt med sikte på å avdekke sammenhengene mellom illegal narkotikavirksomhet og legal næringsvirksomhet.

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot alle aldersgrupper, ungdom under utdanning, ansatte ved høgskoler og universiteter, folk som driver med forebygging, behandling og forskning på rusgiftskader.. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli. FMR sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller. FMR har nettverk ved flere universiteter og høgskoler - vil du også være med så kontakt oss ved å klikke her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.