Skip to main content

Bokomtale: ”Mekling” av Grethe Nordhelle

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 10:40 CET

MYE OM Å GJØRE MEKLING BEDRE – LITE OM Å GJØRE MEKLING LETTERE.

Bokens undertittel; ”Konfliktforståelse og konflikthåndtering” angir viktige problemområder i samfunnet generelt. Bokens praktiske eksempler er imidlertid i overveiende grad hentet fra konflikter om barnefordeling etter samlivsbrudd. Derfor er  ”Mekling” særlig relevant for lesere av F2F. Både for dem som står foran eller midt oppi en samlivsbruddsituasjon, og også for dem som er gjennom selve prosessen men står foran utfordringen å skulle samarbeide godt med eksen om felles barn etter bruddet.

Forfatteren Grethe Nordhelle er både psykolog og advokat og er faglig ansvarlig for den tverrfaglige utdanningen i konflikthåndtering og mekling på Diakonhjemmets  høgskole i Oslo.

Hun sier i innledningen at etter å ha virket som advokat i barnefordelingssaker i rettsapparatet i 1980-årene satt hun igjen med det inntrykk at advokaten altfor ofte ble brukt av den ene parten i en krig mot ekspartneren,  og at barnet ble skadelidende.  Dessverre er nok dette en situasjon som i stor grad er beskrivende for situasjonen også i dag. Det ligger som kjent mer penger for advokaten i å prosedere enn å mekle.

”Mekling” er ment som et bidrag til å rette opp denne skjevheten og å være en grunnbok for nybegynnere innenfor konflikthåndtering.   En etterfølgende bok nr. 2 er på trappene og skal utdype de mer sentrale felt rundt selve meklingsprosessen.

På 150 innholdsrike sider har Nordhelle fått godt frem de psykologiske mekanismer ved konflikt. Analysen av selve begrepet ”konflikt”, årsakene til konflikt og konfliktens dynamiske sider er grundig beskrevet. Kapitlene  ”Automatiske konfliktmønstre” og ”Strategiske konfliktmønstre”  er gode og skrevet på lettfattelig norsk. Kapitlene om  prosessuelle regler for god mekling og avsnittet om språkbruk ved mekling er også viktige;  for mekler så vel som for alle dem som etter barnelovens §§ 51 flg. må møte til mekling.

”Psykologen” Nordhelle” har fått langt større plass i boken enn ”advokaten Nordhelle”. At meklere leser om teknikker og fremgangsmåter for å kunne gjøre meklingen bedre er vel og bra. Det hadde vært interessant å ha fått innspill om lovendringer som kunne gjort  meklingen lettere. Her er Nordhelle taus og jeg er redd denne åpenbare mangel ved ”Mekling” skyldes rettspolitisk forsiktighet.  Forfatteren ønsket kanskje ikke å støte noen på mansjettene.

Men likevel;  en innholdsrik og praktisk nyttig bok for meklere og alle andre.  Les den!

Peter Meidell (reg. rettshjelper)

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.