Skip to main content

Fedrekvoten i foreldrepermisjonen bør ikke forsvinne ved samlivsbrudd

Nyhet   •   aug 14, 2016 01:34 CEST

Foreningen 2 Foreldre mener at Regjeringens forslag til lovendringer i forhold til fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd er et skritt i riktig retning. 

F2F støtter forslaget, men vi mener at Regjeringen med noen enkle grep kan få en langt mer effektiv lovgivning1 i forhold til å likestille mødre og fedre som omsorgspersoner for sine felles barn. Synet er også forankret i FNs konvensjon om barnets rettigheter, art 7.1, 8.1, 9.3 og 18.1 og Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens art. 8.2. Nevnte konvensjoner er ratifisert av Norge.

F2F mener at det er viktig at barn sikres god tilknytning til begge sine foreldre uavhengig av foreldrene samlivsstatus, og at foreldrekvotene i foreldrepermisjonen som hovedregel bør beholdes også etter eventuelt samlivsbrudd. Fokus må flyttes fra overføring av foreldrekvoter i ett spesielt tilfelle – etter samlivsbrudd – til å finne gode og praktiske løsninger så begge foreldre kan ta sin del av permisjonen med felles barn. Det er på høy tid at barn får en selvstendig juridisk og praktisk relasjon til begge sine foreldre, uavhengig av relasjonen mellom far og mor.

F2F ønsker velkommen en forbedring av dagens ordning og ber om at endring ivaretar barnets rett til omsorg fra begge sine foreldre, og ikke minst at prosessansvaret plasseres hos den som ønsker unntak fra permisjonsordningens hovedregel.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.