Skip to main content

Høringsuttalelse fra F2F til innføring av Haagkonvensjonen av 1996

Nyhet   •   jan 12, 2014 21:41 CET

Foreningen 2 Foreldres er positive til forslaget om å gjøre Haagkonvensjonen av 1996 til en del av norsk lov. Det er et viktig signal fra norske myndigheter om at det vil legges sterkere vekt på å følge internasjonale regler på området. F2F mener dette er spesielt viktig med tanke på gjennomføring av samvær på tvers av landegrenser og med tanke på å mer effektivt kunne tilbakeføre barn som er bortført på tvers av landegrenser.

F2F støtter at konvensjonen tas inn i norsk lov ved inkorporasjon.

F2F syn på "Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv” kan sammenfattes på følgende måte:

·  Barn har i utgangspunktet rett til et familieliv med begge sine foreldre og begge familiegrener, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus.

·  Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt.

·  Ved avgjørelser om hva som er til barnets beste, må vurderingen gjøres ut fra hva som er best for barnet i et livslangt perspektiv.

·  Norge bør bidra til å hindre at internasjonale foreldretvister kompliseres og at norsk lovgivning ikke er i motstrid for internasjonal rett.

·  Det må være sterke grunner for å pålegge barnet flytting langt bort fra barnets etablerte hjemsted og/eller den ene forelderen. 

·  Tilsvarende bør det være enkelt å tilbakeføre barnet til  sitt hjemsted, når den ene forelderen har flyttet eller bortført barnet i strid med pålagt varslingsplikt og barnets beste. Også når dette medfører flytting til utlandet.

·  Barneloven bør endres slik at flyttespørsmålet legges under avgjørelsesmyndigheten som følger av felles foreldreansvar som foreslått av flertallet i barnelovutvalget i NOU 2008:9, både for flytting med barn nasjonalt og internasjonalt.


Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.