Skip to main content

Høringsuttalelse fra F2F til forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven

Nyhet   •   des 09, 2013 23:50 CET

Foreningen 2 Foreldre mener at lovgivningen på familieområdet bør være normativ, grensesettende og tydelig. Den bør fremme likeverdig foreldreskap som norm.
Foreningen 2 Foreldres syn på " Endring - forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven.” kan sammenfattes på følgende måte:

• Barn har som utgangspunkt rett til et familieliv med begge sine foreldre og begge familiegrener, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus

• Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt• Ved avgjørelser om hva som er til barnets beste, må vurderingen gjøres ut fra hva som er best for barnet i et livslangt perspektiv.

• Helt unntaksvis kan det være riktig å skjerme barn fra en eller begge sine foreldre en periode dersom det er tilstrekkelig sannsynliggjort at forelderen(e) er til skade for barna sine. Målsettingen bør da være å gjenoppbygge kontakten på sikt.

• Det må være sterke grunner for å nekte samvær med biologiske foreldre. Selv om ikke alle foreldre fungerer optimalt, så vil barnet alltid være opptatt av sin biologiske bakgrunn og slekt, som også danner utgangspunktet for barnets identitet. Det må derfor som hovedregel stimuleres til bedring av den kontakten, ikke motsatt. 

• Om foreldrene ikke vurderes til å ha tilstrekkelig omsorgskapasitet, må samvær under tilsyn gjennomføres så ofte som mulig, om det ikke er kontraindisert.

• Ingen grunn til å sykeliggjøre foreldre som har konflikter etter samlivsbrudd - foreldre 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.